6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

3. velkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

veľkonočná nedeľa

kvetná nedeľa

5. pôstna nedeľa

4.pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa C

1. pôstna nedela C

8. C

7.C

6. C

5.C

4.C

3.C

2. C

Krst Pána

2. nedeľa po Narodení Pána

1. nedeľa po NP

4. adventná nedeľa

3. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

1. adventná C

Vyhlásenie nitrianskeho biskupa spolu s dišpenzom od povinnosti zúčastniť sa na sv. omši

34. B

Synoda – podklady pre diecéznu fázu

33. B

32. B

31. B

30. B

29.B

28. B

27. B

26. B

25.B

24. B

23.B

22. B

21. B

20. B

19.B

18. B

17. B

16.B

15. B

14. B

13. B

12. B

11. B

10. B

Najsvätejšej Trojice

Nedeľa zoslanie DS

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

F_Listy_05-2021

4. velkonočná nedeěa

3. veľkonočná nedela

2. veľkonočná nedela

Úmysly svätých omší apríl

Velkonočná nedela

F_Listy_04-2021

Kvetná nedeľa

5. pôstna nedeľa

F_Listy_03-2021

2. pôstna nedeľa

marec 2021

1. pôstna nedeľa

6. B

5. B

Sväté omše február 2021

4. B

3. B

2. B

Úmysly svätých omší január 2021

Krst Pána

2. nedeľa po narodení Pána

1. nedeľa po Narodení Pána

3.adventná nedeľa

2. adventná

1. adventná

34. A krista Krála

33. A

32. A

Nové od 2.11.2020

31. A slávnosť vs. svatych

F_Listy_11-2020

30. A

29. A

28. A

27. A

Nové Farské oznamy

26. A

25. A

24.A

23. A

22. A

21. A

20. A

19. A

18. A

17.A

16. A

15. A

14.A

13.A

12. A

11. A

Trojica

F_Listy_06-2020

Nedela Ducha Svätého

7.veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa Nové

4. veľkonočná nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

veľkonočná nedeľa

oznam 2

kvetná nedeľa

omše apríl

Veľkonočné spovedanie 2020 (1)

2. pôstna nedeľa

1.pôstna nedeľa

7.A

6. A

5.A

Obetovanie Pána

Krst Krista Pána

1. adventná

2. adventná nedeľa

3. adventn

4. adventná nedeľa

Svätej Rodiny

2. nedela po Narodení

Informačný servis nitrianskej diecézy