Trenčín Juh

 Nedeľa

7:00  

8.30  

 

10.30

18.30 

 Sviatok cez prac. deň

6:30

18:30

 Sviatok cez voľný deň

ako v nedeľu

 Pondelok

6.30

18:30

 Utorok, streda, piatok

6:30

18:30

 Štvrtok

6:30

18:30

 V prvý piatok v mesiaci

6:30

18:30

 V sobotu

7:30

17.30 

pre starších 

18.30

ostatní 

 Spovedanie – 1/2 hod. pred svätou omšou
 Spovedanie pred 1. piatkom
– pondelok, utorok, streda: 17,30 – 18,30
– štvrtok, piatok: 17.30 – 18,30

Úradné hodiny

V kancelárii farského úradu

 Pondelok

16:00 – 17:00

 Utorok

16:00 – 17:00

 Streda

16:00 – 17:00

 Štvrtok

—————-

 Piatok

9:00 – 10:00