Základným motívom je sediaca Panna Mária s dieťaťom, ktoré pozdvihuje zo svojho klina. Postava sv. Jozefa, pestúna a skromného ochrancu Svätej Rodiny je takmer skrytá v pozadí. Jozefova tvár vedľa hlavy Panny Márie sa obracia k malému Ježišovi.

Farské oznamy . 20. nedeľa + úmysly sv. omší

 20. nedeľa (od 15.8. do 21.8.2022) LITURGICKÝ KAENDÁR: Pondelok : Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok 6.30 /17.00/18.30 Sobota : Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi Nedeľa : 21. nedeľa   Pondelok...

Požehnanie

Pán hovoril Mojžišovi takto: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech...

Farské oznamy : 19. nedeľa + úmysly sv. omší

 19. nedeľa (od 8.8. do 14.8.2022) LITURGICKÝ KAENDÁR: Pondelok : Sv. Dominik, kňaz Utorok : Sv. Terézie od Benedikty, panny a muč. Patrónky Európy Streda : Sv. Vavrinca, diakona a muč. Štvrtok ...

Farské oznamy : 18. nedeľa + úmysly sv. omší

 18. nedeľa (od 1.8. do 7.8.2022) LITURGICKÝ KAENDÁR: Pondelok : Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi Štvrtok  : Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza Sobota : Premenenie Pána Nedeľa...

Všetky oznamy[/vc_column][/vc_row]

Informačný servis nitrianskej diecézy