Základným motívom je sediaca Panna Mária s dieťaťom, ktoré pozdvihuje zo svojho klina. Postava sv. Jozefa, pestúna a skromného ochrancu Svätej Rodiny je takmer skrytá v pozadí. Jozefova tvár vedľa hlavy Panny Márie sa obracia k malému Ježišovi.

Farské oznamy B : 2. pôstna nedeľa + úmysly sv. omší

Pôstna nedeľa B: od 26.2. do 3.3.2024 LITURGICKÝ KALENDÁR: Nedeľa : 3. pôstna nedeľa B, Pondelok26.2. Utorok27.2. Streda28.2. Štvrtok29.2. Piatok1.3. Sobota2.3. Nedeľa3.3. Farskýkostol 18.30večeradlo 6.3018.30adorácia 6.3018.30 KBM 6.3018.30 chvály 6.30BSJ18.30BSJ...

Prvé sväté prijímanie 2024 : termíny:

Krížové cesty : 18.2. o 10.00 hod (1 pôstna nedeľa) 17.3. o 10.00 hod (5. pôstna nedeľa) Adorácie detí : 14.5. o 18.30 hod (utorok) 4.6.o 18.30 hod (utorok) Krst...

Termíny krstov 2024 vo farnosti Trenčín Juh.

Február 2024 10.2. o 11. hod. (sobota ) 24.2. o 11. hod. (sobota ) Marec 2024 2.3. o 11. hod. (sobota ) 16.3. o 11. hod. (sobota ) Apríl 2024...

Svätá Zem 2024 Zmena !!!

  Farnosť Trenčín – juh  Vás pozýva na púť do SVÄTEJ ZEME Termín:   10.6. – 17.6.2024 Sprevádza vdp.ICLic.Miroslav Labač Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v...

Požehnanie

Pán hovoril Mojžišovi takto: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech...

Farské oznamy B : 1. pôstna nedeľa + úmysly sv. omší

Pôstna nedeľa B: od 19.2. do 25.2.2024 LITURGICKÝ KALENDÁR: Štvrtok :  Katedry sv. Petra, apoštola. Nedeľa : 2. pôstna nedeľa B, Pondelok19.2. Utorok20.2. Streda21.2. Štvrtok22.2. Piatok23.2. Sobota24.2. Nedeľa25.2. Farskýkostol 18.30večerdlo...

Farské oznamy B : 6. nedeľa + úmysly sv. omší

      6. Nedeľa B: od 12.2. do 18.2.2024 LITURGICKÝ KALENDÁR: Streda : Popolcová streda : prísny pôst, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Nedeľa : 1. pôstna nedeľa B, zbierka na charitu...

Všetky oznamy[/vc_column][/vc_row]

Informačný servis nitrianskej diecézy