Základným motívom je sediaca Panna Mária s dieťaťom, ktoré pozdvihuje zo svojho klina. Postava sv. Jozefa, pestúna a skromného ochrancu Svätej Rodiny je takmer skrytá v pozadí. Jozefova tvár vedľa hlavy Panny Márie sa obracia k malému Ježišovi.

Manželské / Krstné náuky 2020

Manželské náuky : Páry, ktoré budú mať na budúci rok sobáš, nech si vyberú jeden z termínov manželských náuk, ktoré musia absolvovať v centre pre rodinu: https://snubenci.cprtrencin.sk/ Víkendový kurz prípravy na manželstvo...

Farské oznamy 34 Nedeľa Krista Kráľa + úmysly sv. omší

                                     34 NEDEĽA KRISTA KRÁĽA (23.11 – 29.11. 2020) LITURGICKÝ KAENDÁR: Utorok : Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol. Streda : Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny mučenice Nedeľa : 1. adventná nedeľa,...

Všetky oznamy[/vc_column][/vc_row]