Základným motívom je sediaca Panna Mária s dieťaťom, ktoré pozdvihuje zo svojho klina. Postava sv. Jozefa, pestúna a skromného ochrancu Svätej Rodiny je takmer skrytá v pozadí. Jozefova tvár vedľa hlavy Panny Márie sa obracia k malému Ježišovi.

Farské oznamy : 6. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

6. Veľkonočná nedeľa (23.5. – 29. 5.2022) LITURGICKÝ KAENDÁR: Štvrtok : Nanebovstúpenie Pána, slávnosť 6.30/17.00/18.30, prikázaný sviatok Nedeľa : 7. veľkonočná nedeľa, zbierka na médiá   Pondelok  23.5. Utorok 24.5...

Synoda : 9 + 10 téma

VI. stretnutie Téma: Rozlišovanie a rozhodovanie Úryvok zo Sv. Písma: (Sk 15, 6 – 11) Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec. A keď nastala veľká hádka, vstal...

Manželské / Krstné náuky 2022

Manželské náuky : POTREBNÉ SA PRIHLÁSIŤ NA FARSKOM ÚRADE Páry, ktoré budú mať tento rok sobáš, nech si vyberú jeden z termínov manželských náuk, ktoré musia absolvovať v centre pre rodinu: https://snubenci.cprtrencin.sk/...

Požehnanie

Pán hovoril Mojžišovi takto: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech...

Farské oznamy : 5. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

5. Veľkonočná nedeľa (16.5. – 22. 5.2022) LITURGICKÝ KAENDÁR: Pondelok : sv. Jána Nepomuckého, kňaza Nedeľa : 6. veľkonočná nedeľa   Pondelok  16.5. Utorok 17.5 Streda 18.5. Štvrtok 19.5. Piatok...

Farské oznamy : 4. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

4. Veľkonočná nedeľa (9.5. – 15.5.2022) LITURGICKÝ KAENDÁR: Piatok : Panny Márie Fatimskej Sobota : Sv. Mateja apoštola Nedeľa : 5. veľkonočná nedeľa, zbierka na kňazský seminár Sväté omše :...

Všetky oznamy[/vc_column][/vc_row]

Informačný servis nitrianskej diecézy