Základným motívom je sediaca Panna Mária s dieťaťom, ktoré pozdvihuje zo svojho klina. Postava sv. Jozefa, pestúna a skromného ochrancu Svätej Rodiny je takmer skrytá v pozadí. Jozefova tvár vedľa hlavy Panny Márie sa obracia k malému Ježišovi.

Farské oznamy: 5. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

5. Veľkonočná nedeľa (3.5.- 9.5.2021) LITURGICKÝ KAENDÁR: Nedeľa : 6. Veľkonočná Nedeľa  Sväté omše :     Pondelok   3.5. Utorok   4.5. Streda   5.5. Štvrtok   6.5. Piatok...

Farské oznamy : 4. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

LITURGICKÝ KAENDÁR: Štvrtok : Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi a patrónky Európy. Sobota : Sv. Jozefa, robotníka Nedeľa : 5. Veľkonočná Nedeľa  Sväté omše :     Pondelok   26.4....

Púť do SVÄTEJ ZEME

Farský úrad Trenčín – juh Vás pozýva na púť do SVÄTEJ ZEME Termín:   12.10. – 19.10.2021 Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického...

Úmysly svätých omší Apríl 2021

Úmysly svätých omší : Apríl 2021 1.4. Štvrtok :  6.30 Za dary DS pre Tomáša pri skúškach 18.30 + kňazi: Edmund, Jánm Emil a Viliam 2.4. Piatok – 3.4. Sobota :...

Manželské / Krstné náuky 2021

Manželské náuky : Páry, ktoré budú mať tento rok sobáš, nech si vyberú jeden z termínov manželských náuk, ktoré musia absolvovať v centre pre rodinu: https://snubenci.cprtrencin.sk/ Víkendový kurz prípravy na manželstvo od...

Požehnanie

Pán hovoril Mojžišovi takto: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech...

Farské oznamy : 3. veľkonočná nedeľa

3. Veľkonočná nedeľa (19.4.- 25.4.2021) LITURGICKÝ KAENDÁR: Piatok : Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka. Nedeľa : 4. Veľkonočná Nedeľa:  Zbierka na kňazský seminár. Sväté omše :     Pondelok   19.4....

Všetky oznamy[/vc_column][/vc_row]