V našej farnosti pôsobia rôzne spoločenstvá, ktoré vytvárajú a formujú našu farnosť. Každé spoločenstvo je veľkým darom v ktorom ľudia nachádzajú užší vzťah k Ježišovi Kristovi. Aby bola spoločenstvo zdravé potrebuje spĺňať 4 základné črty. Tieto nachádzame v Skutkoch apoštolov : „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2, 42). 1.Učenie Cirkvi, teda pozanť svoju katolícku identitu. 2. Mať bratské spoločentvo. 3. Účasť na Eucharistii. 4. Spoločná modlitba.

 1. Spoločenstvo modlitby otcov (stretnutie každý druhý utorok v prístavbe kostola 2 skupiny : Mladší a starší zodpovedný : Marián Michalík)
 2. Spoločenstvo modlitby matiek
 3. Spoločenstvo MKH večeradlá (stretnutie na modlitbe večeradla. Každý pondelok po sv. omši . Zodpovedný : Jozef Kormendy)
 4. 1.Spoločenstvo Obnova v Duchu Svätom (stretnutie v utorok po adorácii. Zodpovedná : Milada Bosá)
 5. 2. Spoločenstvo Obnova v Duchu Svätom (stretnutie vo štvrtok) Zodpovední : manželia Bernátkovci
 6. Ružencové bratstvo (stretnutie nedeľa po adorácii. Zodpovedná : Helena Kytková)
 7. Spoločenstvo AA (steretnutie streda. inf. u kňaza)
 8. Spoločenstvo Gembleri (stretnutie v pondelok. inf. u kňaza )
 9. Spoločenstvá manželov (stretnutie individuálne po bytoch . Zodpovedný : Peter Jakubec )
 10. Spoločenstvo miništrantov (zodpovedný ……)
 11. Spoločenstvo Južania (hrajú na sv. omšiach každý štvrtok zodpovedný : Edo Filo, Dominik Gabriel )
 12. Spevokol dospelí : zodpovedná Miroslava Mrniková
 13. Prístrešie Sv. Rodiny : zodpovedná : Mária Grefingerová
 14. Biblické spoločenstvo : zodpovedný : Pavol Kubala
 15. Detský zbor : zodpovedná : Mária Machová
 16. Modlitbové spoločenstvo : zodpovedná : Anna Vojteková

Informačný servis nitrianskej diecézy