V našej farnosti pôsobia rôzne spoločenstvá, ktoré vytvárajú a formujú našu farnosť. Každé spoločenstvo je veľkým darom v ktorom ľudia nachádzajú užší vzťah k Ježišovi Kristovi. Aby bola spoločenstvo zdravé potrebuje spĺňať 4 základné črty. Tieto nachádzame v Skutkoch apoštolov : „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2, 42). 1.Učenie Cirkvi, teda pozanť svoju katolícku identitu. 2. Mať bratské spoločentvo. 3. Účasť na Eucharistii. 4. Spoločná modlitba.

 1. Spoločenstvo modlitby otcov (stretnutie každý druhý utork v prístavbe kostola zodpovedný : Marián Michalík)
 2. Spoločenstvo modlitby matiek (zodpovedná : Magdaléna Iringová)
 3. Spoločenstvo MKH večeradlá (stretnutie na modlitbe večeradla. Každý pondelok po sv. omši . Zodpovedný : Jozef Kormendy)
 4. Spoločensvo Obnova v Duchu Svätom (stretnutie v stredu po omši. Zodpovedná : Milada Bosá)
 5. Ružencové bratstvo (stretnutie nedeľa po adorácii. Zodpovedná : Helena Kytková)
 6. Spoločenstvo AA (steretnutie streda. inf. u kňaza)
 7. Spoločenstvo Gembleri (stretnutie v pondelok. inf. u kňaza )
 8. Spoločenstvá manželov (stretnutie individuálne po bytoch . Zodpovedný : Peter Jakubec )
 9. Spoločenstvo miništrantov (zodpovedný Ján Michalík)
 10. Spoločenstvo Južania (hrajú na sv. omšiach každý štvrtok zodpovedný : Edo Filo, Dominik Gabriel )
 11. Spevokol dospelí : zodpovedná Miroslava Mrniková
 12. Prístrešie Sv. Rodiny : zodpovedná : Mária Grefingerová
 13. Biblické spoločenstvo : zodpovedný : Pavol Kubala
 14. Detský zbor : zodpovedná : Mária Machová
 15. Modlitbové spoločenstvo : zodpovedná : Anna Vojteková

Informačný servis nitrianskej diecézy