Farár farnosti: Mgr. Miroslav Kukla

Kaplán farnosti : Mgr. Andrej Mituta

adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenčín Juh, Námestie Svätej Rodiny 2, 911 08 Trenčín

IČO: 379 22 165

tel.: 0918 962 128.  mobil farár : 0902 157451

email: trencin.juh@nrb.sk

web: http://trencin.juh.nrb.sk

IBAN: SK62 0900 0000 0002 7080 3196 (Slovenská sporiteľňa)

Úradné hodiny na farskom úrade:

Pondelok: od 17.00 do 18.00 hod

Utorok od 17.00 do 18.00 hod

Streda : od 17.00 do 18.00 hod

Piatok od 9.00 do 10.00 hod.

V čase letných prázdnin od 1. júla do 31 augusta: od 19.15 do 19.45 hod.

Ekonomická farská rada farnosti : Farár Mgr. Miroslav Kukla, kaplán Mgr. Andrej Mituta, MUDr. Monika Čáková, Ing. Marián Michalík, Mgr. Peter Jakubec, Mgr. Igor Schesinger, Dominik Gabriel.

Pastoračná farská rada: Marián Michalík, Jozef Kormendy, Milada Bosá, Helena Kytková, Peter Jakubec, Dominik Gabriel, Miroslava Mrniková, Mária Grefingerová, Pavol Kubala, Mária Machová, Anna Vojteková, Gabriel Chromiak, Juraj Hatala, Ján Michalík.