Manželské náuky :

Páry, ktoré budú mať na budúci rok sobáš, nech si vyberú jeden z termínov manželských náuk, ktoré musia absolvovať v centre pre rodinu: https://snubenci.cprtrencin.sk/

Víkendový kurz prípravy na manželstvo 6. – 8. novembra 2020

Počet miest: 30 párov   Voľné miesta: 20 párov

Ostatné náuky sa absolvujú s kňazom.

Krstné náuky 2020 :

Mesiace :

Krstný rodič musí mať birmovku a keď je sobášený, tak v kostole.

október : krstná náuka : 2.10 ( piatok ) 17.00 kostol

krsty : 17.10 (sobota ) o 11.00 hod a 31.10 (sobota ) o 11. 00 hod. v kostole.

november : krstná náuka 13.11. 2020 (piatok ) o 17.00 hod v kostole.

krsty: 14.11 (sobota ) o 11. 00 hod. a 28.11. o 11 .00 hod v kostole.

december : krstná náuka 11.12. ( piatok ) o 17. 00 hod v kostole.

krsty: 12.12. (sobota) o 11.00 hod v kostole.