34. nedeľa (od 21.11. do 27.11.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok . Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie

Utorok : Sv. Cecílie, panny a mučenice

Štvrtok : Sv. Ondreja Dung Laka , kňaza a spol.

Piatok : Sv. Kataríny Alexandrijskej

Nedeľa : 1. Adventná nedeľa, zbierka na charitu.

Pondelok
21.11.
Utorok
22.11.
Streda
23.11.
Štvrtok
24.11.
Piatok
25.11.
Sobota
26.11.
Nedeľa
27.11
.
Farský kostol 10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30
chvály
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Dnes je po sv. omšiach zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu celé ľudské pokolenie. Pri recitovaní modlitby Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia možno získať odpustky.

Budúci nedeľu  budeme požehnávať adventné vecne.

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento štvrtok po večernej sv. omši v našom kostole. 

Upratovanie kostola má na starosti skupina č.4. 

„Aj v tomto roku pre vás Centrum pre rodinu pripravuje adventné vence. Výťažok z ich predaja bude použitý na podporu aktivít tohto centra.  Adventný veniec si môžete objednať v sakristii kostolov, priamo v Centre pre rodinu alebo prostredníctvom objednávkového formulára na internetových stránkach centra najneskôr do 21. novembra.“

Ministerstvo vnútra SR znova prosí hlavne seniorov, aby si dávali pozor na podvodníkov, ktorí pod rúškom rôznych odvetví chcú okradnúť seniorov. Nedávajte nikomu peniaze ani žiadne cennosti, ani im neotvárajte dvere.

Deti, ktoré by chceli účinkovať v jasličkovej pobožnosti pozývame na stretnutie na budúcu nedeľu o 15.30 v prístavbe kostola.

Zapisujeme na sv. omše na rok 2023.

V našom kostole kúrime na 18 C.

Úmysly svätých omší : od 21.11. do 27.11. 2022

21.11. pondelok

10.00 Za zdravie a BP pre Patríciu s rodinou/ 18.30 Za zdravie a BP pre Martu a Dušana

22.11. utorok

6.30 Za zdravie a BP a oslobodenie rodiny/ 18.30 Za zdravie a BP k dožitému 70 výročiu a p. O BP

23.11. streda

6.30 + Štefan, Marta a ich rodičia / 18.30 + Pohrebná Viera Porubská

24.11 štvrtok

6.30 Za zdravie a BP pre r. Hučálovú/ 18.30 + Milan Bittner

25.11. piatok

6.30 Za zdravie a BP pre Evu/  18.30 + Ondrej, Vitalia a ich rodičia

26.11. sobota

7.30 Poďakovanie za 45. r manželstva a p o BP/     18.30 + Rudolf, Emília, Rudolf

27.11. nedeľa

7.00 + Pavlína, Pavol/  8.30 + Daniel/ 10.30 + František, Ján, Mária/ 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy