33. Nedeľa A : od 20.11. do 26.11.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Utorok : Obetovanie Panny Márie

Streda : Sv. Cecílie, panny a mučenice

Piatok : Sv. Ondreja Dung- Laka, kňaza a spoločníkov, muč.

Sobota : Sv. Kataríny, panny a muč.

Nedeľa : 34. Nedeľa Krista Kráľa A,

Pondelok
20.11.
Utorok
21.11.
Streda
22.11.
Štvrtok
23.11.
Piatok
24.11.
Sobota
25.11.
Nedeľa
26.11.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t.j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi o. biskupmi pod názvom „P.S. – Tak Predsa Si Kráľ“. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9.00 do 16.00. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa môžu prihlasovať prostredníctvom FB stránky „Mládež Nitrianskej diecézy“, kde nájdu prihlasovací formulár, do nedele 19. novembra 2023.

Srdečne Vás pozývame na benefičný koncert Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, v prvú adventnú nedeľu – 3. decembra o 15tej hodine v Piaristickom kostole. Vianočnú náladu nám do skorých decembrových dní vnesú SIMA MAGUŠINOVÁ a MONIKA LIŽBETIN. Vstupné je dobrovoľné. 

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre  pozýva žiakov piatych, ôsmych a deviatych ročníkov a  ich rodičov na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 15. 11. 2023 od 8:00 do 13:00 hod. v areáli Gymnázia sv. Cyrila  a Metoda na Farskej 19 v Nitre. Bližšie informácie o konaní podujatia, nájdete na stránke školy www.gcm.sk, na školskej facebookovej stránke, na YouTube kanály  a na Instagrame školy.

Upratovanie kostola skupina č 5.  

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2024.  Zapísať si môžete po svätých omšiach.

Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu celé ľudské pokolenie. Pri recitovaní modlitby Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia možno získať odpustky.

Úmysly svätých omší :

20.11. pondelok

10.00 + Emília a rodičia / 18.30 + rodičia Angela a Jozef a brat Pavol

21.11. utorok

6.30 Za zdravie a BP pre r. Sílešovú /18.30 + Ondrej, Alžbeta

22.11. streda

6.30 + Stanislav Ježík/ 18.30 + pohrebná Dáša Koščová

23.11. štvrtok

6.30 Za zdravie a BP pre Máriu, Božidara, Evu /18.30 + Františka, Štefan, Mária, Ján, Imrich, Zuzana, Milan, Michal

24.11. piatok

6.30 + súrodencov, rodičov, st. rodičov z oboch strán / 18.30 + Ján, M8ria

25.11. sobota

7.30 + Cecília, Pavol, Augustín, Ján/ 18.30 + Agneša

 26.11. nedeľa

7.00 + Tomáš/ 8.30 + Margita, Ján/ 10.30 za farnosť/ 18.30 + Emília, Mária, Anna, Jozef, Ján, Janka

Informačný servis nitrianskej diecézy