32. Nedeľa A : od 13.11. do 19.11.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Piatok : Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Nedeľa : 33. Nedeľa A,

Pondelok
13.11.
Utorok
14.11.
Streda
15.11.
Štvrtok
16.11.
Piatok
17.11.
Sobota
18.11.
Nedeľa
19.11.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30

adorácia
chvály
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
detská

18.30

V utorok po večernej sv. omši  bude modlitba chvál, budeme žehnať a prosiť Pána o pokoj pre Svätú Zem. Začneme adoráciou a postupne prejdeme do chvál. Ukončenie bude požehnaním Sviatosťou Oltárnou.

V nedeľu je detská svätá omša o 10.30 hod.

Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t.j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi o. biskupmi pod názvom „P.S. – Tak Predsa Si Kráľ“. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9.00 do 16.00. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa môžu prihlasovať prostredníctvom FB stránky „Mládež Nitrianskej diecézy“, kde nájdu prihlasovací formulár, do nedele 19. novembra 2023.

Srdečne Vás pozývame na benefičný koncert Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, v prvú adventnú nedeľu – 3. decembra o 15tej hodine v Piaristickom kostole. Vianočnú náladu nám do skorých decembrových dní vnesú SIMA MAGUŠINOVÁ a MONIKA LIŽBETIN. Vstupné je dobrovoľné. 

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre  pozýva žiakov piatych, ôsmych a deviatych ročníkov a  ich rodičov na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 15. 11. 2023 od 8:00 do 13:00 hod. v areáli Gymnázia sv. Cyrila  a Metoda na Farskej 19 v Nitre. Bližšie informácie o konaní podujatia, nájdete na stránke školy www.gcm.sk, na školskej facebookovej stránke, na YouTube kanály  a na Instagrame školy.

Upratovanie kostola skupina č 4.  

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2024.  Zapísať si môžete po svätých omšiach.

Úmysly svätých omší :

13.11 pondelok

10.00 za zdravie a BP a požehnanie pre r. Halakovú/ 18.30 za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM

14.11. utorok

6.30 + rodičov/ 18.30 Poďakovanie za 80 r života a p. o BP/ 18.30 za zdravie a BP pre rodinu

15.11. streda

6.30 Poďakovanie za 70 rokov života a p o BP/ 18.30 + pohrebná Pavel Psota

16.11. štvrtok

6.30 + rodičov z oboch strán, sestru Martu. Brata Petra a švagrov Jána a Dušana/ 18.30 + Ján, Júlia a ich deti

17.11. piatok

6.30 + Anna, Ján, Anna/ 18.30 + Hermína, Juraj a st. rodičia

18.11. sobota

7.30 + Zita Macková / 18.30 + Viktor

19.11. nedeľa

7.00 + Olívia, Ladislav, Jozefína/ 8.30 + Mária, Pavol, Margita a Pavol

10.30 + Mariana a rodičia/ 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy