• 3. Pôstna Nedeľa od 13.3. do 19.3.2023
Pondelok
13.3.
Utorok
14.3
.
Streda
15.3.
Štvrtok
16.3.
Piatok
17.3.
Sobota
18.3.
Nedeľa
19.3.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30
6.30
18.30

KC
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30
17.00-17.45
poklona
14.30
KC Skalka

V pôstnom období sa zdržuje hlučných zábav, veselíc a osláv.

Každý piatok bude od 17.00 do začiatku KC vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu. Pri nej sa bude kňaz modliť bolestný svätý ruženec. Krížové cesty  v našom kostole budú v piatok o 17.45hod.  a v nedeľu o 9.30 hod.  Krížovú cestu bude viesť vždy kňaz. Povzbudzujem k účasti na KC.

Spoločná na Skalke bude na budúcu 4. pôstnu nedeľu 19.3. o 14.30 hod. Odchod autobusu bude o 14.00 hod z horného parkoviska.

V nedeľu je detská sv. omša. Pred ňou o 10.00 hod. je detská krížová cesta.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 4. Prosím Vás, ak niekto z danej skupiny nemôže prísť upratovať kostol nech si nájde náhradu z inej skupiny, aby sa nestalo, že prídu upratovať traja alebo štyria z desiatich. 

Sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať po spoločnej sv. spovedi v stredu vo Veľkom týždni.

Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti na Kvetnú nedeľu 2.4. od 15.00 do 18.00 hod.  Prosím Vás, aby sme na tento termín prišli. Dospovedáme  v utorok a stredu od 18.00 do 19.00 hod.

Centrum pre rodinu ďalej pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 36 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na efektívne, bezpečné, anonymné zoznamovacie stretnutie s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční 21.3.2023 od 18:00 v priestoroch Centra pre rodinu na Farskej 12, Trenčín. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete na webových stránkach Centra pre rodinu.

V piatok 24.03.2023 sa v Kostole Notre Dame uskutoční celonočná Adorácia rodín za rodiny. Adorácia začne po sv. omši o 17:00 a bude ukončená v sobotu 25.03.2023 sv. omšou o 7.00.“

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na rodinnú sv. omšu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 16. marca 2023 o 18:00 v Kostole sv. Mikuláša v Soblahove. Pozývame všetkých – nielen rodiny s deťmi, aby prišli zažiť prítomnosť spoločenstva rodín.

Úmysly svätých omší : od 13.3.  do 19.3. 2023

13.3. pondelok

10.00 + Jozef, Mária a r. z oboch strán/ 18.30 + rodičov Antónia, Ľudovít, Serafín , Jozef

14.3. utorok

6.30 Za zdravie a BP pre rodinu/ 18.30 + Mária, Ľudovít

15.3. streda

6.30 Za zdravie a BP pre synov/ 18.30 + pohrebná Marián Siváň

16.3. štvrtok

6.30 + kňaza/ 18.30 + rodičia a súrodenci

17.3. piatok

6.30 + Anna Kopicová / 18.30 + Mária

18.3. sobota

7.30 + Jozef, Petronela, dcéra, vnuk a zaťovia/ 18.30 + Pavol, Ľuboš

19.3. nedeľa

7.00 za farnosť/ 8.30 + Jozef, Mária, Anna, Ondrej, Lucia/ 10.30 Za zdravie a BP pre Jozefa

/ 18.30 + Štefan, Katarína, syn Ján, Jozef a manž. a + z r.

Informačný servis nitrianskej diecézy