3. Nedeľa od 23.1. do 29.1.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Františka Saleského, biskupa

Streda : Obrátenie Sv. Pavla

Štvrtok : Sv. Timoteja a Títa, biskupov

Sobota : Sv. Tomáša Akvinského, učiteľa Cirkvi

Nedeľa : 4. nedeľa A,

Pondelok
23.1.
Utorok
24.1.
Streda
25.1.
Štvrtok
26.1.
Piatok
27.1.
Sobota
28.1
.
Nedeľa
29.1.
Farský kostol10.00
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30
večeradlo adoráciaKBMchvály16.30
birmovanci

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 4.

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento štvrtok po večernej sv. omši v našom kostole. 

Pozývam na púť do Medžugoria od 30. júl (nedeľa) odchod z Trenčína a 5.8. (sobota) ráno odchod z Medžugoria. Teda 5 nocí s polopenziou. A 2 x more. Zapisovať sa môžete v sakristii.

Snúbenci, ktorí sa rozhodli tento rok uzavrieť sviatosť manželstva nech pamätajú na náuky v Centre pre rodinu.

Úmysly svätých omší : od 23.1. do 29.1. 2023

23.1. pondelok

10.00 + Jozef Rebroš/ 18.30 + Terézia, Ernest

24.1. utorok

6.30 Za Zdravie a BP pre Timoteja a Máriu/ 18.30 Etela

25.1. streda

6.30 + Štefan, Štefánia, Eduard/ 18.30 pohrebná + Miroslav Kozba

26.1. štvrtok

6.30 Za Zdravie a BP pre rodinu/ 18.30 + rodičia z oboch strán a brat Ján, Miroslav

27.1. piatok

6.30 + Ján, Anna, Dušan/18.30 Poďakovanie za 50 r. manž a p o BP

28.1. sobota

7.30 Poďakovanie za 75 r. ž. a p. o BP/ 18.30 + Valéria

29.1. nedeľa

7.00 za farnosť/ 8.30 + Pavol, Jozefína /10.30 + Miroslav / 18.30 + Cyril, Johanka a r. z oboch strán

Informačný servis nitrianskej diecézy