24. Nedeľa A : od 18.9. do 24.9.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Streda: Sv. Ondreja Kimu  a spol. mučeníkov

Štvrtok : Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Piatok : Sv. Emeráma, biskupa a muč. patróna katedrálneho chrámu v Nitre.

Sobota : Sv. pátra Pia, kňaza

Nedeľa : 25. Nedeľa A,

Pondelok
18.9.
Utorok
19.9.
Streda
20.9.
Štvrtok
21.9.
Piatok
22.9.
Sobota
23.9.
Nedeľa
24.9.
Farský
kost
ol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30

chvály
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30
19.30
farská
rada

 V stredu po sv. omši o 19.30 hod. bude stretnutie farskej rady. Témou budú obnoviteľné zdroje, ohľadom fotovoltariky a fototermiky.

Vo štvrtok po večernej sv. omši pozývame na spoločnú modlitbu chvál spoločenstva Prameň (Bernátkovci).

Je možné začať prípravu na iniciačné sviatosti Krstu, prijímania a birmovky dospelých. Nahláste sa u farára.

Upratovanie kostola skupina č 3. 

„Od zajtrajšieho pondelka začínajú večerné mládežnícke sv. omše v kostole Notre Dame v Trenčíne (o 19:00) a prevádzka UPC v B budove trenčianskej univerzity na Sihoti. Študentské sv. omše v Kaplnke na internáte SOŠ Dopravnej v Zlatovciach, už prebiehajú od začiatku septembra. Podrobnosti a informačný leták na nový akademický rok budú zverejnené na internete. Za žiakov a študentov, ktorí prichádzajú do Trenčína ako do svojho nového prechodného domova, sa modlime.“

1. sv. prijímanie plánujeme na sobotu 8 a nedeľu 9. júna o 10.30 hod.  Rodičia sa môžu rozhodnúť, ktorý termín  im najviac vyhovuje. Prihlášky deti dostanú na vyučovaní NBV a  deti, ktoré nechodia do školy na sídlisku si môžu prihlášky vyzdvihnúť v sakristii.  Stretnutie rodičov bude na budúcu nedeľu po detskej sv. omši.

Už sa môžete  zapisovať na púť do Svätej zeme. Prosím zapisujte sa iba tí, ktorí máte naozaj záujem. Program púte už visí na nástenke kostola. Púť bude od 22. 5 do 29. 5. 2024.

Centrum pre rodinu ďalej pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 36 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na efektívne, bezpečné, anonymné zoznamovacie stretnutie s  názvom katRande. Podujatie sa uskutoční 5.10.2023 od 17:30 v priestoroch Centra pre rodinu na Farskej 12, Trenčín. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete na webových stránkach Centra pre rodinu.“

Úmysly svätých omší :

Pondelok 18.9.

10.00 + Margita, Anna, Božena, Jana/ 18.30 + Vendelín, Mária a brat Jozef

Utorok 19.9.

6.30 Viliam, Ján, Anna, Pavlína/ 18.30 + Rudolf, Matilda a deti

Streda 20.9.

6.30 + Margita, Jaroslav Volek/ 18.30 pohrebná Marián Obeda

Štvrtok 21.9.

6.30 + Tibor/ 18.30 + Alžbeta, Ján, Alžbeta, Vojtech

Piatok 22.9.

6.30 + Ján, Anna, Vojtech, Helena/ 18.30 + Ján, Alžbeta, Veronika, Jozef

Sobota 23.9.

7.30 + Ján, Mária/ 18.30 + Anna, Milan

Nedeľa 24.9.

7.00 za farnosť/ 8.30 + Katarína, Jozef, Anna/ 10.30 + Anna, Augustín a brat Augustín a rodičia

18.30 + Zuzana, Jozef, Vincent

Informačný servis nitrianskej diecézy