22. Nedeľa A : od 4.9. do 10.9.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Štvrtok : Sv. Košických mučeníkov

Piatok : Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie

Nedeľa : 23. Nedeľa A, zbierka na seminár

Pondelok
4.9.
Utorok
5.9.
Streda
6.9.
Štvrtok
7.9.
Piatok
8.9
.
Sobota
9.9.
Nedeľa
10.9.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30

stretko
US
6.30
18.30

ruženec
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30

Stretnutie RB bude dnes o  14.30 v kostole a potom adorácia až do 17.45. hod. 

V utorok bude adorácia a vzývanie Ducha Svätého za všetky akcie počas roka našej farnosti. Vzadu bude košík na prosby.

V piatok je sviatok Narodenia Panny Márie. Slávnostný Svätý ruženec pred sv. omšou začne o 18.00 hod. a bude sa modliť kňaz.

Náš diakon Pavol Kubala pozýva všetkých, ktorí chcú hlbšie poznať Sväté Písmo na biblické stretnutia každý piatok po sv.omši v miestnosti pod farou.

Upratovanie kostola skupina č 1. Vo štvrtok  po sv. omši bude stretnutie všetkých, ktorí upratujú náš kostol. Prosím vedúcich skupín, aby informovali všetkých.

Tento rok 24. október bude 25. výročie posviacky kostola. Kostol sme vymaľovali, urobili diaľkové otváranie okien v 23 m výške. Minulý rok sa umyli okná vzadu (23 m výška) a celé preklenie vpredu, potiahli sa lavice na sedenie. Ešte nám treba urobiť malé upratovanie. V piatok po večernej sv. omši príde firma, ktorá bude tepovať všetky poťahy na laviciach v kostole.

Na budúcu nedeľu bude  prvá detská sv. omša a zároveň budeme rozdávať slovníčky na sv. omše s nálepkami. Každú nedeľu a sviatok, deti ktoré budú na sv. omšu dostanú novú nálepku, ktorú si nalepia do slovníčka a tak sa zapoja do súťaže. Vyhodnotenie súťaže bude 3 x na Vianoce, Veľkú Noc a koniec školského roka. Pri omši bude požehnanie šk. tašiek.

Na budúcu nedeľu  10. 9. 2023 bude deň farnosti. Chcel by som poprosiť ženy o pečenie koláčikov.  Chceli by sme tradičné slovenské koláče. Ak by mal niekto  aj svoj tradičný recept na koláč, mohol by ho pridať pri svoj výrobok. Takto by sme sa mohli podeliť o svoje recepty. Samotný program začne od 14.00 hod.  pre všetkých. Kone prídu o 14.00 hod a o 16.00 sa začne divadelné predstavenie pre deti ( príbehy jedného kráľovstva). Pozývame všetkých Vás, ktorí chodíte do nášho kostola.

V sobotu 30. septembra je púť RB v Šaštíne. Zároveň sú aj voľby do NR SR. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii. Odvolíme poobede keď sa vrátime zo Šaštína.

„Centrum pre rodinu Trenčín ponúka snúbeneckým párom možnosť absolvovať víkendový kurz prípravy na manželstvo, ktorý bude prebiehať od piatku 22. septembra do nedele 24. septembra 2023. Bude to zároveň posledný tohtoročný kurz. Pozývame snúbencov, aby využili príležitosť urobiť pre svoju spoločnú budúcnosť ešte niečo viac, čo ich vzťah posilní, zamyslieť sa nad rôznymi aspektami manželského života a vypočuť si témy a osobné svedectvá manželských párov.“

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už siedmy ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva. Prihlasovať sa je možné do 17.9.2023 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com

Od dnes sa môžete zapisovať na púť do Svätej zeme. Prosím zapisujte sa iba tí, ktorí máte naozaj záujem. Program púte už visí na nástenke kostola. Púť bude od 22. 5 do 29. 5. 2024.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 4.9.

10.00 + Jozef, Pavol, Robert/ 18.30 + Ľuboš, Bohumil.

Utorok 5.9.

6.30 + z rodiny/ 18.30 + Rudolf, Vierka, Katka

Streda 6.9.

6.30 za zdravie a BP pre deti a rodinu/ 18.30 + pohrebná Ján Tomečko

Štvrtok 7.9.

6.30 + Jozef, Mária/ 18.30 + Jozef, Vladimír, Ján a rodičia

Piatok 8.9.

6.30 Za zdravie a BP pri operácii pre Máriu a Františka  /18.30 + Michal, Valéria a ich deti

Sobota 9.9.

7.30 Za zdravie a BP pre Máriu a Jozefa /18.30 + Irena, František, Barbora, Ondrej

Nedeľa 10.9.

7.00 Poďakovanie za 70 r života a p o BP/ 8.30 + Magdaléna, Ján

10.30 za farnosť /18.30 + František, Alojz

Informačný servis nitrianskej diecézy