• Pôstna Nedeľa od 6.3. do 12.3.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : 3. pôstna nedeľa A

Pondelok
6.3.
Utorok
7.3.
Streda
8.3.
Štvrtok
9.3.
Piatok
10.3.
Sobota
11.3.
Nedeľa
12.3.
Farský kostol 10.00
18.30
adorácia
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30
RKP
6.30
18.30
KC
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30
17.00 -17.45
poklona
DO
1sk. birm.
16.30
birm.

Dnes je o 14.30 hod je stretnutie RB a po ňom vyloženie Sviatosti Oltárnej na poklonu až do 17.45 hod.

Tento víkend piatok a sobota bude 1. skupina birmovancov mať duchovnú obnovu (kurz Filip ) na Skalke. Máme 100 birmovancov, ktorí sú rozdelení do 3 skupín na duchovnú obnovu.

V pôstnom období sa zdržuje hlučných zábav, veselíc a osláv.

Krížové cesty  v našom kostole budú v piatok o 17.45hod.  a v nedeľu o 9.30 hod.  Krížovú cestu bude viesť vždy kňaz. Povzbudzujem k účasti na KC. Spoločná na Skalke bude v 4. pôstnu nedeľu 19.3. o 14.30 hod. Každý piatok bude od 17.00 do začiatku KC vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu. Pri nej sa bude kňaz modliť bolestný svätý ruženec.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 3.

Sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať po spoločnej sv. spovedi v stredu vo Veľkom týždni.

„Centrum pre rodinu v Trenčíne pozýva k podpore svojej činnosti darovaním 2 % dane. Potrebné informácie a tlačivá nájdete na webovej stránke centra, prípadne v kostoloch pri Katolíckych novinách. Centrum pre rodinu ďakuje za podporu.Taktiež môžete darovať 2% Zuzke alebo spoločenstvu Južania.

Pozývame ľudí zranených osamelosťou nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii alebo ľudí poznačených rozpadom manželstva na stretnutia, ktoré sa konajú každú nedeľu od 14:00 v Centre pre rodinu Trenčín na Farskej 12.“

Úmysly svätých omší : od 6.3. do 12.3. 2023

6.3. pondelok

10.00 + z rodiny Laššovej a Gornej/ 18.30 + František. Mária a rodičia

7.3. utorok

6.30 Za BP a uzdravenie Karola / 18.30 Za zdravie a BP pre  Patríciu a dary DS

8.3. streda

6.30 + Anna Muráriková / 18.30 + pohrebná Mária Homolová

9.3. štvrtok

6.30 + Ján/ 18.30 Za zdravie a BP pre r. Valaštínovú

10.3. piatok

6.30 Za zdravie a BP pre Štefana/ 18.30 + Rudolf a rodičia

11.3. sobota

7.30 + Alžbeta, Tomáš/ 18.30 Za zdravie a BP prerodinu a deti

12.3. nedeľa

7.00 + Ladislav, Cecília a st. r. z oboch strán/ 8.30 + vdp. Miloš Číž

10.30 za farnosť / 18.30 + Ľudovít, Agnesa a rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy