Rímskokatolícka cirkev,  farnosť Trenčín – Juh Nám. Svätej Rodiny 2  911 08 Trenčín. tel. 0918 962 128 / mobil farár 0902 157 451 email.: trencin.juh@nrb.sk

farský účet : IBAN: SK62 0900 0000 0002 7080 3196 (Slovenská sporiteľňa)

  1. Pôstna Nedeľa od 27.2. do 5.3.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : 2. pôstna nedeľa A

Pondelok
27.2.
Utorok
28.2.
Streda
1.3.
Štvrtok
2.3.
Piatok
3.3
.
Sobota
4.3.
Nedeľa
5.3.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
Fatima
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30
17.00- 17.45
poklona
KC
15.00-17.45
poklona

RB

Dnes je celoslovenská zbierka na charitu. Všetkým darcom PBZ.

Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako vždy. Starých, chorých a penzióny vyspovedáme vo štvrtok dopoludnia.

V pôstnom období sa zdržuje hlučných zábav, veselíc a osláv.

Krížové cesty  v našom kostole budú v piatok o 17.45hod.  a v nedeľu o 9.30 hod.  Krížovú cestu bude viesť vždy kňaz. Povzbudzujem k účasti na KC. Spoločná na Skalke bude v 4. pôstnu nedeľu 19.3. o 14.30 hod. Každý piatok bude od 17.00 do začiatku KC vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu. Pri nej sa bude kňaz modliť bolestný svätý ruženec.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 2.

V Nedeľu je detská sv. omša 10.30 a po nej skúška šiat na 1. sv. prijímanie tých, ktorí nestihli . O 14.30 hod je stretnutie RB a po ňom vyloženie Sviatosti Oltárnej na poklonu.

Sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať po spoločnej sv. spovedi v stredu vo Veľkom týždni.

„Centrum pre rodinu v Trenčíne pozýva k podpore svojej činnosti darovaním 2 % dane. Potrebné informácie a tlačivá nájdete na webovej stránke centra, prípadne v kostoloch pri Katolíckych novinách. Centrum pre rodinu ďakuje za podporu.Taktiež môžete darovať 2% Zuzke alebo spoločenstvu Južania.

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva mladých mužov na duchovnú obnovu v dňoch 10. – 12. 3. 2023. Program stretnutia je zverejnený na stránke seminára: www.ksnr.sk.  Mladíci, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu a chceli by byť kňazmi Nitrianskej diecézy, môžu sa prihlásiť do kňazského seminára v Nitre. Povzbudzujem aj za modlitby o nové kňazské povolania pre našu diecézu.

Úmysly svätých omší : od 27.2 do 5.3. 2023

27.2. pondelok

10.00 Za zdravie a BP pre rodinu/ 18.30 + Jozef, Terézia, Pavol a st. rodičia

28.2. utorok

6.30 + rodičov z oboch strán/ 18.30 Za zdravie a BP pre Jozefa

1.3. streda

6.30 + Jozef, Margita, Jozef, Emília/ 18.30 + pohrebná Slavomír Jarábek

2.3. štvrtok

6.30 + z rodiny Zaťkovej a Martinčovej/ 18.30 + Jozef, Katarína, Jozef

3.3. piatok

6.30 + Jana Gučiková/ 18.30 Za zdravie a BP pre Petra, Janu a Helenu

4.3. sobota

7.30 za RB Juh/ 18.30 + Emília, Michal

5.3. nedeľa

7.00 Na úmysel / 8.30 + Katarína, Štefan, Ján/ 10.30 + Jozef, Ida

18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy