4. veľkonočná nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

veľkonočná nedeľa

Kvetná nedeľa

5. pňstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

3.pôstna nedeľa

2.pôstna nedeľa

1. pôstna nedeľa

6. B

5. B

4. B

3. B

2. B

Krst Pána

sv. Rodiny

4. adventná nedeľa

3. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. A

33. A

32. A

31. A

30. A

29. A.

28.A

27. A

26. A

25. A.

24. A

23. A

22. A

21. A

20. A

19. A

18. A

17. A

16. A

15.A

14. A

13. A

12. A

11. A

10. A

9. A Najsvätejšej Trojice

zoslanie DS

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

veľkonočná nedeľa

kvetná nedeľa

5. pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa

1. pôstna nedeľa

7. A

6.A

5.A

4.A

3. A

2. A

Nedela Krstu Pána

Bohorodičky

Narodenie Pána

4. adventná nedeľa

3. adventná nedeľa

2. adventná

1. adventná

34. C

33. C

32. C

31.C

30. C

29. C

28. C

27.C

26. C

25. C

24. C

23. C

22. C

21. C

20. C

19. C

18. C

17. C

16.C

15.C

14- C

13. C

12. C

11. C

Nedeľa zoslania DS

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

3. velkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

veľkonočná nedeľa

kvetná nedeľa

5. pôstna nedeľa

4.pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa C

1. pôstna nedela C

8. C

7.C

6. C

5.C

4.C

3.C

2. C

Krst Pána

2. nedeľa po Narodení Pána

1. nedeľa po NP

4. adventná nedeľa

3. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

1. adventná C

Vyhlásenie nitrianskeho biskupa spolu s dišpenzom od povinnosti zúčastniť sa na sv. omši

34. B

Synoda – podklady pre diecéznu fázu

33. B

32. B

31. B

30. B

29.B

28. B

27. B

26. B

25.B

24. B

23.B

22. B

21. B

20. B

19.B

18. B

17. B

16.B

15. B

14. B

13. B

12. B

11. B

10. B

Najsvätejšej Trojice

Nedeľa zoslanie DS

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

F_Listy_05-2021

4. velkonočná nedeěa

3. veľkonočná nedela

2. veľkonočná nedela

Úmysly svätých omší apríl

Velkonočná nedela

F_Listy_04-2021

Kvetná nedeľa

5. pôstna nedeľa

F_Listy_03-2021

2. pôstna nedeľa

marec 2021

1. pôstna nedeľa

6. B

5. B

Sväté omše február 2021

4. B

3. B

2. B

Úmysly svätých omší január 2021

Krst Pána

2. nedeľa po narodení Pána

1. nedeľa po Narodení Pána

3.adventná nedeľa

2. adventná

1. adventná

34. A krista Krála

33. A

32. A

Nové od 2.11.2020

31. A slávnosť vs. svatych

F_Listy_11-2020

30. A

29. A

28. A

27. A

Nové Farské oznamy

26. A

25. A

24.A

23. A

22. A

21. A

20. A

19. A

18. A

17.A

16. A

15. A

14.A

13.A

12. A

11. A

Trojica

F_Listy_06-2020

Nedela Ducha Svätého

7.veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa Nové

4. veľkonočná nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

veľkonočná nedeľa

oznam 2

kvetná nedeľa

omše apríl

Veľkonočné spovedanie 2020 (1)

2. pôstna nedeľa

1.pôstna nedeľa

7.A

6. A

5.A

Obetovanie Pána

Krst Krista Pána

1. adventná

2. adventná nedeľa

3. adventn

4. adventná nedeľa

Svätej Rodiny

2. nedela po Narodení

Informačný servis nitrianskej diecézy