Základným motívom je sediaca Panna Mária s dieťaťom, ktoré pozdvihuje zo svojho klina. Postava sv. Jozefa, pestúna a skromného ochrancu Svätej Rodiny je takmer skrytá v pozadí. Jozefova tvár vedľa hlavy Panny Márie sa obracia k malému Ježišovi.

Farské oznamy : 2. adventná nedeľa + úmysly sv. omší

2.Adventná nedeľa (od 5.12. do 11.12.2022) LITURGICKÝ KAENDÁR: Utorok : Sv. Mikuláša, biskupa Streda: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Štvrtok : Nepoškvrnené Počatie Preblahoslavenej  Panny Márie , prikázaný sviatok 6.30/17.00/18.30...

Požehnanie

Pán hovoril Mojžišovi takto: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech...

Farské oznamy : 1. adventná nedeľa + úmysly sv. omší

Rímskokatolícka cirkev,  farnosť Trenčín – Juh Nám. Svätej Rodiny 2  911 08 Trenčín. tel. 0918 962 128 / mobil farár 0902 157 451 email.: trencin.juh@nrb.sk,  farský účet : IBAN: SK62 0900 0000...

Farské oznamy : 34.nedeľa + úmysly sv. omší

34. nedeľa (od 21.11. do 27.11.2022) LITURGICKÝ KAENDÁR: Pondelok . Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie Utorok : Sv. Cecílie, panny a mučenice Štvrtok : Sv. Ondreja Dung Laka , kňaza a spol....

Všetky oznamy[/vc_column][/vc_row]

Informačný servis nitrianskej diecézy