Základným motívom je sediaca Panna Mária s dieťaťom, ktoré pozdvihuje zo svojho klina. Postava sv. Jozefa, pestúna a skromného ochrancu Svätej Rodiny je takmer skrytá v pozadí. Jozefova tvár vedľa hlavy Panny Márie sa obracia k malému Ježišovi.

Farské oznamy : 4. pôstna nedeľa + úmysly sv. omší

Pôstna Nedeľa od 20.3. do 26.3.2023 LITURGICKÝ KAENDÁR: Pondelok : Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie Sobota : Zvestovanie Pána Nedeľa : 5. pôstna nedeľa A, zahalenie krížov zbierka na pomoc...

Birmovanci : Stretnutia +Spoveď

Birmovanci : stretnutia 2023 nedeľa 8.1. 2023 16.30 kostol piatok 13.1. 2023 17.00 prístavba (pre tých, kt. nemohli v nedeľu) nedeľa 29.1. 2023 16.30 kostol piatok 3.2..2023 17.00 prístavba (pre tých,...

Požehnanie

Pán hovoril Mojžišovi takto: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech...

Farské oznamy : 3. pôstna nedeľa + úmysly sv. omší

3. Pôstna Nedeľa od 13.3. do 19.3.2023 Pondelok 13.3. Utorok14.3. Streda15.3. Štvrtok 16.3. Piatok 17.3. Sobota18.3. Nedeľa 19.3. Farský kostol 10.0018.30večeradlo 6.3018.30adorácia 6.3018.30KBM 6.3018.30 6.3018.30 KC 7.3018.30 7.008.3010.30detská18.30 17.00-17.45 poklona...

Farské oznamy : 2. pôstna nedeľa + úmysly sv. omší

Pôstna Nedeľa od 6.3. do 12.3.2023 LITURGICKÝ KAENDÁR: Nedeľa : 3. pôstna nedeľa A Pondelok 6.3. Utorok7.3. Streda8.3. Štvrtok9.3. Piatok10.3. Sobota11.3. Nedeľa12.3. Farský kostol 10.0018.30adorácia 6.3018.30adorácia 6.3018.30 KBM 6.3018.30 RKP...

Farské oznamy : 1. pôstne nedeľa + úmysly sv. omší

Rímskokatolícka cirkev,  farnosť Trenčín – Juh Nám. Svätej Rodiny 2  911 08 Trenčín. tel. 0918 962 128 / mobil farár 0902 157 451 email.: trencin.juh@nrb.sk,  farský účet : IBAN: SK62 0900 0000...

Všetky oznamy[/vc_column][/vc_row]

Informačný servis nitrianskej diecézy