Manželské náuky : POTREBNÉ SA PRIHLÁSIŤ NA FARSKOM ÚRADE Páry, ktoré budú mať tento rok sobáš, nech si vyberú jeden z termínov manželských náuk, ktoré musia absolvovať v centre pre rodinu: https://snubenci.cprtrencin.sk/ Ostatné náuky sa absolvujú s kňazom. Krstné náuky 2022 : Mesiace : KRSTY VŽDY V SOBOTU + NÁUKA Krstný rodič musí mať birmovku a keď je sobášený, tak v kostole. Krstí sa každú sobotu (po dohode a vyplnení záznamu o krste sa dohodneme na krstnej...