Manželské náuky : POTREBNÉ SA PRIHLÁSIŤ NA FARSKOM ÚRADE

Páry, ktoré budú mať tento rok sobáš, nech si vyberú jeden z termínov manželských náuk, ktoré musia absolvovať v centre pre rodinu: https://snubenci.cprtrencin.sk/

Ostatné náuky sa absolvujú s kňazom.

Krstné náuky 2022 :

Mesiace : KRSTY VŽDY V SOBOTU + NÁUKA

Krstný rodič musí mať birmovku a keď je sobášený, tak v kostole.

Krstí sa každú sobotu (po dohode a vyplnení záznamu o krste sa dohodneme na krstnej náuke.

Informačný servis nitrianskej diecézy