VSTUP IBA S RESPIRÁTOROM

SPOLOČNÁ SVATÁ SPOVEĎ na Kvetnú nedeľu  tento rok NEBUDE z dôvodu zákazu verejného zhromažďovania sa. Keďže nám záleží na duchovnom živote našich farníkov, pripravili sme INDIVIDUÁLNY plán rozhovorov pre našu farnosť. Prosím dodržujte tieto pokyny:

  1. Miesto pre rozhovor je zabezpečené ochrannou presklenou stenou.
  2. Povinné je mať respirátor.
  3. Pri čakaní dodržujte odstup aspoň 2-3 metre
  4. Sv. prijímanie individuálne po dohode s kňazom.

pondelok  22. Marec 2021 

9.00 – 12.00  hod. ulica Východná

15.00 – 17.30 hod. ulica M. Bela                                   

utorok 23. marec 2021

9.00 – 12.00 hod. ulica Halalovka

15.00 – 17.30 hod.  ulica Kyjevská a Lavičková

streda 24. marec  2021

9.00 – 12.00  hod. ulica Západná, T. Vansovej, Saratovského

15.00 – 17.30 hod. ulica Šmidkeho, J. Halašu

štvrtok 25. marec 2021  

9.00 – 12.00  hod.

ulica Šafáriková, G. Slobodu

15.00 – 17.30 hod.

 ulica Liptovská, Bazovského

piatok 26. marec 2021

9.00 – 12.00  hod. ulica Južná, Novomeského

15.00 – 17.30 hod. ulica Na Zangorke, Soblahovská (od kruhového objazdu na Soblahov)

Sobota 27. marec 2021

10.00 – 12.00 hod. ostatní, ktorí chodia ku nám do kostola.

Vždy prvá hodina je určená pre starších teda od 9.00 – 10. 00 hod. a od 15. 00- 16.00 s pozdravom Miroslav Kukla farár

Informačný servis nitrianskej diecézy