Úmysly svätých omší : Apríl 2021

1.4. Štvrtok :

 6.30 Za dary DS pre Tomáša pri skúškach

18.30 + kňazi: Edmund, Jánm Emil a Viliam

2.4. Piatok –

3.4. Sobota :

18.30 za farnosť

4.4. Nedeľa : 

7.00 za farnosť

8.30 + Pavol

10.30 + Ladislav

18.30 Za zdravie a BP pre Martina

5.4. Pondelok

10.00 + mama

18.30 + Karolína, Štefan

6.4. Utorok

6.30 + Emília, František Varhaník a rodičia

18.30 + Anna, Mária, Jakub, Karol

7.4. Streda

6.30 Za zdravie a BP pre Moniku

18.30 +pohrebná Cecília Kramariková

8.4. Štvrtok

6.30 + Michal, Emília, Mária

18.30 + Alena, Mária, Václav, Miroslav

9.4. Piatok

6.30 + Vít, Ján, Apolónia

18.30 Za zdravie a BP pre Moniku a Tomáša

10.4. Sobota

6.30 + Štefan, Anna

18.30 + Ján, Anna, Peter

11.4. Nedeľa

7.00 + Emília, Ján

8.30 Za farnosť

10.30 + Matúš, Anna, Jozef, Angelika

18.30 + Margita, Štefan, st r. z oboch strán

12.4. Pondelok

10.00 Za dary DS

18.30 + Rudolf, Viera

13.4. Utorok

6.30 Za zdravie a BP pre Rondu s bratom

18.30 Za zdravie a BP pre Miroslava

14.4. Streda

6.30 + Zuzana, Jozef

18.30 + pohrebná Juliana Betáková

15.4. Štvrtok

6.30 Za dar živej viery a spásu pre Elenu a krstnú mamu Elenu

18.30 + Karolína, Štefan

16.4. Piatok

6.30 + Rudolf, Anton, Terézia, Karol

18.30 Za zdravie a BP pre Vladimíru

17.4. Sobota

7.30 + Igor Sloboda

18.30 + Miloš Jedlička

18.4. Nedeľa

7.00 + Milan

8.30 + Viliam, Anna, Jolana

10.30 ZA farnosť

18.30 Za zdravie a BP pre Vieru

19.4. Pondelok

10.00 + Karol 1. výročie

18.30 + Ján, Mária a r z oboch strán

20.4. Utorok

6.30 + Marek, Emil

18.30 + Miloslav

21.4. Streda

6.30 + Bohuš

18.30 + pohrebná Emília Kotercová

22.4. Štvrtok

6.30 + Mária Šmidlová

18.30 + Mária, Miroslav

23.4. Piatok

6.30 + Pavol a rodičia

18.30 + Ladislav, Jozefína, Ľudovít, Rudolf

24.3. Sobota

7.30 + Anton, Terézia, Marek

18.30 + Jozef, Dominik, Matilda, Dominik

25.4. Nedeľa

7.00 + Augustín, Angela, Marek, Julián, a Filoména

8.30 + Štefan, Mária a r  z oboch strán a súrodenci

10.30 Za zdravie a BP Deana a Barbora

18.30 Za farnosť

26.4. Pondelok

10.00 + Adam, Viktória, Jozef

18.30 Poďakovanie za 87 r. ž Jany a prosba o BP

27.4. Utorok

6.30 Za zdravie a BP pre Dušana a Oľgu

18.30 + Juraj, Štefan, Antonia, Vladislav

28.4. Streda

6.30 + Margita, Michal, Miroslav, Tibor

18.30 + pohrebná Pavel Hollý

29.4. Štvrtok

6.30 + Vladimír, Bibiana

18.30 + Jozef, Jozefína, Viliam, Mária

30.4.  Piatok

6.30 + Viliam

18.30 + Martin, Emília, Zdenek.

Informačný servis nitrianskej diecézy