Farnosť Trenčín – juh  Vás pozýva na púť do SVÄTEJ ZEME

Termín:   10.6. – 17.6.2024

Sprevádza vdp.ICLic.Miroslav Labač

Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islámu.  Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život.

Cena: 850,- EURO

V cene je zarátané:

– letenka, letiskové poplatky

– 7x hotelové ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením

– doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom

– odborný sprievodca – kňaz

–  autobusová doprava z Trenčína na letisko do Viedne a späť

 V cene nie je zarátané:

  • obslužné a vstupy  podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje spolu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.Zemi/ 

Ceny sú kalkulované pri  kurze 1 EUR = 1,15 USD. Pri pohybe kurzu o 5%  si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.

Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

1.deň: odchod autobusom z Trenčína na letisko do Viedne. Následný odlet do Tel Avivu. Transfer autobusom  do Betlehema. Ubytovanie večera a nocľah.

2.deň: po raňajkách prehliadka  Betlehema – Pole pastierov, bazilika Narodenia Ježiša  Krista, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme.

3.deň: po raňajkách odchod do Galilei. Cestou zastávka v Haife, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Nazareta. Prehliadka Nazareta – baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Večera  a nocľah v Nazarete / Tiberias /.

4.deň:  po raňajkách  odchod ku Genezaretskému  jazeru. Cestou zastávka v Káne Galilejskej /miesta prvého zázraku/, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Pokračovanie v ceste ku Genezaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra /orientačná cena 25,- Usd/. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

5.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta – Betfage, návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k  Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a  bazilika Usnutia Panny  Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

6.deň: po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva  Jericha. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša – obnovenie krstných sľubov. Odchod k  Mŕtvemu moru s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu /orientačná cena 40,-Usd, pri minimálnom pocte 21 záujemcov/. Večera a nocľah v Betleheme.

7.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii – Golgote. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

8.deň: raňajky, cestou do Tel Avivu podľa času odletu zastávka v Emauz. Následný odlet do Viedne. Transfer autobusom z letiska do Trenčína.

Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.

Informačný servis nitrianskej diecézy