Možnosť individuálnej pastorácie : Pondelok až Sobota

Možnosť sv. spovede : od 7.00 hod do 7.30 hod + sv. prijímanie

Možnosť sv. spovede : od 16.30 hod do 17.30 hod + sv. prijímanie

Štv./ Sob. 17.30 hod /18.00 hod modlitba sv. ruženca Online (YouTube / Facebook)

18.30 hod sv. omša Online (YouTube / Facebook) + pobožnosti

Možnosť individuálnej pastorácie: Nedeľa

Sv. omša 7.00 hod. (tichá)  online (YouTube / Facebook)

Možnosť sv. spovede : od 8.00 hod do 9.00 hod  + sv. prijímanie

Sv. omša 10.30 hod.  (hraná) online (YouTube / Facebook)

Možnosť sv. spovede : od 11.15 hod. do 12.15 hod. + sv. prijímanie

V týchto časoch si môžete zakúpiť katolícke noviny a iné časopisy a prispieť do zvončeka.  Predsieň kostola bude otvorená celý deň.

    Miroslav Kukla farár

Reakcia našich biskupov : https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211124024

Informačný servis nitrianskej diecézy