LITURGICKÝ KAENDÁR:

Celý Týždeň : Oktáva Pánovho zmŕtvychvstania

Nedeľa : Nedeľa Božieho milosrdenstva

Sväté omše : VŠETKO JE prenášané ONLINE NA FACEBOOKU a You tube

    Pondelok   5.4. Utorok    6.4. Streda   7.4. Štvrtok   8.4. Piatok   9.4.  Sobota   10.4. Nedeľa   11.4.
Farský kostol 9.00
Online
18.30
online adorácia
18. 30
online BM
18.30 online 18.30 online 18.30 online 7.00
10.30
online

Prajeme všetkým farníkom a tým, ktorí chodia do nášho kostola: Požehnané Sviatky Pánovho Zmŕtvychvstania.

Kostol bude dnes otvorený na poklonu od 8.00 do 8.45 hod a od 11.30 do 12.15 hod. V tomto čase budem rozdávať sväté prijímanie. Deti majú v kostole pripravený košík s čokoládovými vajíčkami. Zajtra bude svätá omša o 9.00 hod a po nej sväté prijímanie do 10.30 hod.

Predsieň kostola bude otvorená an osobnú modlitbu od 8.00 do 17.30 hod.  Na prijatie sviatosti spovede a sv. prijímania od 16.30 do 17.30 hod. Vyšlo nové číslo Farských listov. 

Všetky sväté omšu sú naživo prenášané cez Facebook a You Tube. V nedeľu sú sv. omše:

o 7.00 hod (tichá) a o 10.30 hod.(organ) O 18.00 hod. sa začne online modlitba svätého ruženca a 18.30 hod. sv. omša a po sv. omši pobožnosti.

Úmysly svätých omší slúžime ako sú uvedené na výveske kostola a internetovej stránke farnosti. Tiež zapisujeme úmysly na Nový rok. 

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na chod farnosti. Všetkých dobrodincov nech Pán požehná.

Informačný servis nitrianskej diecézy