• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : Veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

Veľkonočná nedeľa (18.4 – 24.4.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Veľkonočná oktáva

Nedeľa : Nedeľa Božieho milosrdenstva,

Sväté omše :

    Pondelok
18. 4.
Utorok  19.4. Streda
20.4.
Štvrtok 21.4. Piatok
22.4.
 Sobota 23.4. Nedeľa  24.4.
Farský kostol 7.00
8.30
10.30
10.00
18.30
6.30
18.30 adorácia
6.30
18.30
BM
6.30
18.30 chvály
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30 detská
18.30

Dnes je veľkonočná nedeľa. Deň, kedy si pripomíname víťazstvo Pána Ježiša nad smrťou. Celý týždeň prežívame ako jeden deň – nedeľu.

Dnes je veľkonočná ofera PBZ.

Upratovanie kostola skupina č. 1.

Od pondelka sa môžete zapisovať na púť do Medžugoria.

„Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 38 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na zoznamovacie stretnutie s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční v pondelok 02. mája o 18:00 hod. v priestoroch centra na Farskej 12. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete na stránkach CPR Trenčín.“

V nedeľu 24. apríla 2022 sa uskutoční v Diecéznej svätyni v Skalke nad Váhom Púť k Božiemu milosrdenstvu. 15.00 pobožnosť pri kaplnke Božieho milosrdenstva (neďaleko Kláštora na Veľkej Skalke) a 16.00 svätá omša, vo Svätyni, celebruje Mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup, ktorý si v tento deň pripomína 1. výročie svojej biskupskej vysviacky.

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému prežívaniu Svätého Týždňa. Vďaka patrí kostolníkom, miništrantom, spevákom, organistom, všetkým, ktorí ste upratovali a upratujete kostol počas roka, ale aj všetkým Vám, ktorí radi chodievate do tohto chrámu. Všetkým Vám prajeme požehnané sviatky zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista. Nech veľkonočné svetlo naplní naše srdcia.  

Úmysly svätých omší :

18.4. pondelok

7.00 + bratia Vlado a Otino / 8.30  Za zdravie a BP pre r. Šidlovú / 10.30 Za zdravie a BP pre r. Harcekovú

19.4. utorok

10.00 + Mária/18.30 + Emil, Anna a rodičia

20.4. streda

6.30 + Michal, Emília, Mária/ 18.30 + pohrebná Mária Dobranská

21.4. štvrtok

6.30 + Vít, Ján, Apolónia/ 18.30+ Ján, Mária a r z oboch strán

22.4. piatok

6.30 + Mária, Miroslav/ 18.30 + Ján, Margita a rodičia

23.4. sobota

7.30 +Jozef, Júlia, Mária/ 18.30 + Anton, Terézia, Marek

24.4. nedeľa

7.00 Za zdravie a BP pre Elenu a Vladimíra/ 8.30 Za zdravie a BP pre r. Schaferovú, Markovú a Kyselicovú

10.30 + Matúš, Anna, Angela, Jozef/ 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy