• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : Veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

Veľkonočná Nedeľa od 10.4. do16.4. 2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok až Nedeľa : Veľkonočná oktáva

Pondelok
10.4.
Utorok
11.4.
Streda
12.4.
Štvrtok
13.4.
Piatok
14.4.
Sobota
15.4.
Nedeľa
16.4.
Farský
kostol
7.00
8.30
10.30
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30
15.00
KBM
16.30
birm.

Dnes je veľkonočná nedeľa. Deň, kedy si pripomíname víťazstvo Pána Ježiša nad smrťou. Celý týždeň prežívame ako jeden deň – nedeľu.  Dnes je veľkonočná ofera PBZ.

Upratovanie kostola skupina č. 1.

V piatok a v sobotu začína druhý turnus kurzu Filip pre birmovancov. Modlíme sa za nich. V nedeľu bude stretnutie birmovancov o 16.30 hod. Pripomínam, že tieto nedeľné stretnutia sú  už povinné, nakoľko do birmovky je necelý mesiac. V piatky stretnutia nie sú!!!

Budúcu nedeľu 16. apríla 2023 sa uskutoční v Diecéznej svätyni v Skalke pri Trenčíne Púť k Božiemu milosrdenstvu. O 15.00 bude pobožnosť pri kaplnke Božieho milosrdenstva (neďaleko Kláštora na Veľkej Skalke) a o 16.00 svätá omša vo Svätyni. Hlavným celebrantom bude Felix Ján Tkáč OFM Cap., misionár Božieho milosrdenstva.“ U nás v kostole začne pobožnosť o 15.00 hod modlitbou KBM a krátkou adoráciou.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri veľkonočných obradoch a všetkým, ktorí sa zapojili do upratovania, zdobenia kostola, miništrantom, kostolníkom, spevákom, organistom……Prajeme Vás požehnané Sviatky  Zmŕtvychvstania Pána. Nech svetlo vzkriesenia zažiari v našich srdciach.

Úmysly svätých omší : od 10.4.  do 16.4. 2023

Pondelok 10.4.

7.00 Za zdravie a BP a obrátenie rodiny Obedovej, Zimanovej / 8.30 Za zdravie a BP pre Janku, Daniela a Denisu

10.30 za požehnanie rodiny

Utorok 11.4.

6.30 + Peťo/ 18.30 + Ondrej, Alžbeta, Eva

Streda 12.4.

6.30 + Anna Muráriková / 18.30+ pohrebná Jarmila Kerenčíková

Štvrtok 13.4.

6.30 + Maňa, Ladislav/ 18.30 + Marián, Jozef a r z oboch strán

Piatok 14.4.

6.30 + Peter, Agáta a + z rodiny/ 18.30 + Irena

Sobota 15.4.

7.30 Poďakovanie za 40 r manželstva a p o BP/ 18.30 + Mária, Jozef

Nedeľa 16.4.

7.00 za farnosť/ 8.30 + Vít, Bernardína, Čížoví a r z oboch strán

10.30 Poďakovanie za r ž a 30 r manželstva a p o BP/ 18.30 Za duchovné povolanie v rodine a Spoznanie B vôle

Informačný servis nitrianskej diecézy