• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy: 7. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

7. Veľkonočná nedeľa (17.5.- 23.5.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : Nedeľa zoslania Ducha Svätého

Sväté omše :

    Pondelok   17.5. Utorok   18.5. Streda   19.5. Štvrtok  20.5. Piatok   21.5.  Sobota   22.5. Nedeľa   23.5.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 adorácia
6.30
18.30
BM
6.30
18.30 Mladež.
6.30 18.30 7.30
18.30
Večer modlitby
7.00
8.30
10.30
detská 17.00
birmovanci
18.30

Dnes je zbierka na katolícke médiá. Všetkým dobrodincom PBZ.

Prvo- prijímajúce deti nech si prídu do sakristie po obrázok.

V sobotu večer po sv. omši bude večer modlitby za vyliate Ducha Svätého.  Bude to spontánna spoločná modlitba chvál a Božie slovo. Modlitbu bude viesť farár. Všetci ste srdečne vítaní.

Máme mesiac máj, ktorý je zasvätený Panne Márii. Pred detskou svätou omšou o 10.20 pozývam deti, aby sme sa spolu pomodlili desiatok svätého ruženca.

Pozývame chlapcov miništrovať !!! Ak by niekto chcel, radi ho privítame v našom miništrantskom spoločenstve.

Pozývame mužov, ženy, ktorí pekne čítajú, zapojiť sa do nedeľných čítaní. V sakristii je plán svätých omší na ktoré sa môžete zapísať.

Upratovanie kostola : skupina č. 5.

Na budúcu nedeľu po detskej sv. omši bude meranie šiat na 1. sv. prijímanie detí zo základnej školy Východná + deti z ostatných škôl.

Dňa 11. júla bude deň farnosti. Dávame ho do pozornosti skôr, aby sme sa naň pripravili. Pozývame

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na chod farnosti, či už do zvončeka v kostole alebo posielate na účet farnosti.  Všetkých dobrodincov nech Pán požehná. Číslo farského účtu : IBAN: SK62 0900 0000 0002 7080 3196 (Slovenská sporiteľňa)

Úmysly sv. omší :

17.5. Pondelok

10.00 + Štefan, Anna, Emília, Jozef, Anna, Ján

18.30 za uzdravenie manželstva, vzťahov a rodiny

18.5. utorok

6.30 + za duše v očistci

18.30 + rodičia a st. r z oboch strán a Peter

19.5. Streda

6.30 + Jozef, Ján

18.30 + pohrebná Julianna Svetlíková

20.5. Štvrtok

6.30 + Žofia

18.30 + Bernard, Jozef, Anna, František

21.5. Piatok

6.30 Za zdravie a BP Ruž. Bratstva na Sihoti

18.30 + Žofia, Anna, Juraj

22.5. Sobota

7.30 + Margita

18.30 + Ladislav, Cecília

23.5. Nedeľa

7.00 Za zdravie a BP pre Petra s r.

8.30 + Miroslav

10.30 Za zdravie a BP pre Marcela

17.00 na úmysel

18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy