• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : Slávnosť Bohorodičky + úmysly sv. omší

                            Slávnosť Panny Márie Bohorodičky od 2.1. do 8..1.2023)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského

Utorok . Najsvätejšie meno Ježiš

Piatok : Zjavenie Pána, prikázaný sviatok: 7.00/8.30/10.30/18.30

Nedeľa : Krst Pána, detská svätá omša

Pondelok
2.1.
Utorok
3.1.
Streda
4.1.
Štvrtok
5.1.
Piatok
6.1.
Sobota
7.1.
Nedeľa
8.1.
Farský kostol10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30
7.30
fatimská
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30
16.30
birm.

V utorok bude adorácia za rodiny a požehnanie.

V piatok je sviatok Zjavenia Pána. Pri svätých omšiach budeme požehnávať vodu ktorú si môžete zobrať domov.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 1.

Na dobrú novinu sa vyzbieralo 1336,11 EUR.

Centrum pre rodinu pozýva mužov, ktorí sú pripravení žiť inak, chcú sa priblížiť k Bohu, stať sa menej sebeckými mužmi, ktorí žijú pre druhých, a nie len pre seba, aby zapojili do programu Exodus so začiatkom od 9.1.2023. Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete na stránkach Centra pre rodinu.“

Birmovanci, ktorí nemôžu chodiť na stretnutia v nedeľu, ako bolo oznámené na stretnutí v nedeľu, budú mávať náhradné stretnutia v piatok po nedeli o 17.00 v prístavbe. Treba si pozrieť nástenku alebo internetovú stránku dátumy. Jedno zo stretnutí je povinné. Taktiež, tí ktorí neboli na poslednom stretnutí nech si  vyzdvihnú pracovné listy, sú v sakristii.  Birmovka bude 13.5. 2023.

Prvé sväté prijímanie našej farnosti bude v nedeľu 14.5. 2023 o 10.30 hod.

Úmysly svätých omší : od 2.1. do 8.1. 2023

2.1. pondelok

10.00 Za Zdravie a BP pre celú rodinu/ 18.30 Za Zdravie a BP pre Petra a Annu

3.1. utorok

6.30 + Vincent, Mária, Jozef, Margita/ 18.30 Za Zdravie a BP pre Hanu a Ľudovíta

4.1. streda

6.30 + Milan a syn Juraj/ 18.30 + pohrebná Veronika Blahová

5.1. štvrtok

6.30 + Valéria, Jaroslav a rodičia/ 18.30 + Irena a syn Ján

6.1. piatok

7.00 + Antónia, Štefan, Peter/ 8.30 Za Zdravie a BP pre Miroslava a Janku

10.30 Za Zdravie a BP pre rodinu Bosú/ 18.30 za farnosť

7.1. sobota

7.30 + Martin / 18.30 Za RB Juh

8.1. nedeľa

7.00 Za Zdravie a BP pre Jána/ 8.30 + Vlasta Beňovičová

10.30 Poďakovanie za 70 r.. života a p o BP / 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy