• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : Palmová (kvetná) nedeľa + úmysly sv. omší

Palmová (Kvetná ) nedeľa (11. 4.- 17.4.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok až Streda : Dni Veľkého týždňa

Štvrtok Pánovej večere

Piatok : Utrpenia Pána, prísny pôst, zdržovanie sa mäsitého pokrmu

Svätá sobota:  Poklona v Božom hrobe

Veľkonočná Nedeľa: veľkonočná ofera

Sväté omše :

    Pondelok
11. 4.
Utorok  12.4. Streda 13.4. Štvrtok 14.4. Piatok
15.4.
 Sobota 16.4. Nedeľa
17.4.
Farský kostol 10.00
18.30 Večeradlo
6.30
18.30
6.30
18.30 KBM
18.30 15.00 obrady 18.30 vigília 7.00
8.30
10.30
18.30

Zbierka na pomoc vojnovým utečencom činila 2300 Euro. Všetkým darcom PBZ.

Dnes je spoločná sv. spoveď v našej farnosti. Zač o 15.00 hod. Príde 11 kňazov. O 14.35 bude kajúca pobožnosť (príprava na sv. spoveď. ) Ešte bude možnosť aj v utorok 12.4.  od 17.00 do 18.30 hod.  

V stredu po večernej sv. omši by sme upratali kostol pred veľkonočnými sviatkami. Prosím hlavne mladšie ženy zo skupín, aby sa zapojili do veľkonočného upratovania.

Piatok o 10.00 KC na Brezine, prípade dažďu v kostole. 15.00 obrady v kostole. Po obradoch Boží hrob do 20.00 hod.

Biela sobota : Ranné chvály o 8.00 hod., Boží hrob od 8.00 do 18.15. hod.  Obrady vzkriesenia začnú o 18.30 hod-

Počas Veľkonočného Trojdnia je možné získať úplné odpustky takto: na Zelený štvrtok pri nábožnom speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu; na Veľký piatok pri nábožnej poklone sv. krížu,  a vo Veľkonočnej Vígílii pri obnove krstných sľubov.

Upratovanie kostola skupina č. 7.

„Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 38 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na zoznamovacie stretnutie s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční v pondelok 02. mája o 18:00 hod. v priestoroch centra na Farskej 12. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete na stránkach CPR Trenčín.“

Úmysly svätých omší :

11.4. pondelok

10.00 + Štefan Vrana/ 18.30 + rodičia z oboch strán,

Sestry Milka a Oľga a bratia František a Martin

12.4. utorok

6.30 + Anna, rodičia, súrodenci/ 18.30 + Ferdinand, Marta, Alžbeta, Ján

13.4. streda

6.30 + Rudolf, Agáta/ 18.30 + pohrebná Miroslav Masarčin

14.4. štvrtok

18.30 + Karolína

15.4. piatok

Veľký piatok

16.4.biela sobota

18.30 + Milan. Ondrej

17.4. nedeľa

7.00 + Rudolf, Valéria a deti/ 8.30 + rodičia Štefan a Margitka

10.30 za farnosť/ 18.30 + Miloš Jedlička

Informačný servis nitrianskej diecézy