• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy: Nedeľa zoslania Ducha Svätého + úmysly sv. omší

Nedeľa zoslania Ducha Svätého (24.5.- 30.5.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Preblahoslavenej Panny Márie, matky Cirkvi

Streda : Sv. Filipa Neriho, kňaza

Štvrtok : Nášho Pána Ježiša Krista. Najvyššieho a večného Kňaza

Nedeľa : Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Sväté omše :

    Pondelok   24.5. Utorok   25.5. Streda   26.5. Štvrtok  27.5. Piatok   28.5.  Sobota   29.5. Nedeľa   30.5.
Farský kostol 10.00
18.30
Pred sv. omšou
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
BM
6.30
18.30
Mladež.
chvály
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
17.00
birmovanci
18.30

Končí sa veľkonočné obdobie a od pondelka sa modlí Anjel Pána.

V pondelok bude pred večernou svätou omšou slávnostné Mariánske večeradlo s Pannou Máriou pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, predsedať bude farár. Začiatok o 17.45 hod.  

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento štvrtok po večernej sv. omši v našom kostole. Súčasťou budú piesne chvál, svedectvá a krátka adorácia. 

V piatok bude stretnutie skupiny rozvedení katolíci v prístavbe kostola o 16.30 hod. Témou prednášky bude Duch Svätý v mojom živote.

Pozývame chlapcov miništrovať !!! Ak by niekto chcel, radi ho privítame v našom miništrantskom spoločenstve. Pozývame mužov, ženy, ktorí pekne čítajú, zapojiť sa do nedeľných čítaní. V sakristii je plán svätých omší na ktoré sa môžete zapísať.

Upratovanie kostola : skupina č. 6. Chcem poďakovať všetkým, ktorí naozaj chodíte a upratujete kostol. Tým vyznávate lásku k Ježišovi Kristovi, lebo chcete, aby jeho príbytok bol čistý a upravený.  Chcem povzbudiť aj ostatných, ktorí ešte neupratujú, nie sú v žiadnej skupine, aby sa ak môžu  prihlásili.  Je 7. skupín a vychádza to 1 x za 2 mesiace.

Dnes po detskej sv. omši bude meranie šiat na 1. sv. prijímanie detí zo základnej školy Východná + deti z ostatných škôl. Na Budúcu nedeľu deti zo základnej školy Novomeského.

Dňa 11. júla bude deň farnosti. Dávame ho do pozornosti skôr, aby sme sa naň pripravili. Pozývame

Centrum pre rodinu Trenčín pozýva v nedeľu 30.5.2021 od 15:00 hod. všetky deti do svojej záhrady na premiéru divadelného predstavenia Včielka Meliska v podaní Mestského divadla Trenčín.“

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na chod farnosti, či už do zvončeka v kostole alebo posielate na účet farnosti.  Všetkých dobrodincov nech Pán požehná. Číslo farského účtu : IBAN: SK62 0900 0000 0002 7080 3196 (Slovenská sporiteľňa)

Úmysly sv. omší : 24. 5 až 30. 5 2021

24.5. Pondelok

10.00 Za zdravie a BP pre farára 18.30 + Helena, Emil, syn Ladislav a Milka

25.5. utorok

6.30 + Karol Praženec    18.30 + Ladislav, Štefánia, Jozef, Otília

26.5. Streda

6.30 Za zdravie a BP pre deti  18.30 + pohrebná Emil Lazarčík

27.5. Štvrtok

6.30 Za zdravie a BP pre syna Radka a rodiny   18.30 + Božena, Jozef, Mária, Peter a rodičia

28.5. Piatok

6.30 + Marcela    18.30 + Ján, František, Irena

29.5. Sobota

7.30 + Alžbeta, Anna, Šimon, Florián   18.30 + Pavlína, Michal, Bohumila, Michal

30.5 Nedeľa

7.00 za farnosť  8.30 Za zdravie a BP pre rodinu 10.30 za milosť pokánia a dar živej viery pre Mariana

17.00 na úmysel   18.30 + Helena Purdešová

Informačný servis nitrianskej diecézy