• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : Nedeľa Zoslania Ducha Svätého + úmysly. sv. omší

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého od 29.5. do 4.6. 2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

Štvrtok : Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

Sobota : Karola Lwangu a spol, mučeníkov

Pondelok
29.5.
Utorok
30.5
Streda
31.5.
štvrtok
1.6.
Piatok
2.6.
Sobota
3.6.
Nedeľa
4.6.
Farský
kostol
10.00
18.30

večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30
6.30
BSJ
18.30
BSJ
7.30
Fatima
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Upratovanie kostola skupina č.1.

Dávame do pozornosti Farskú púť do Svätej zeme v máji 2024. Termín je od 22. 5. do 29.5. 2024.

Biskupský úrad, diecézny školský úrad v Nitre vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Andreja Svorada a Benedikta. A výberové konanie na obsadene funkcie riaditeľa/ ky základnej školy s materskou školou sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 29.5.

10.00 + Stanislav Ježík/ 18.30 + Mária, Rudolf, Anton a st. rodičia

Utorok 30.5.

6.30 + Ján Gálik/ 18.30 + Ján, Mária, Ján, Mária

Streda 31.5.

6.30 Poďakovanie za uzdravenie a p o BP/ 18.30 + pohrebná Ján Dobšík

Štvrtok 1.6.

6.30 + Milan, Anna/ 18.30 + Juraj, Anna, Zuzana, Jozef

Piatok 2.6.

6.30 Za zdravie a BP pre Ivana/ 18.30 Za zdravie a BP pre r Lobotkovú

Sobota 3.6.

7.30 Za RB Juh / 18.30 + František, Oľga Janošíkovi

Nedeľa 4.6.

7.00 za farnosť/ 8.30 Za zdravie a BP pre r Nekorancovú/ 10.30 + Jozef, Katarína, Anna/ 18.30 Za zdravie a BP pre Máriu a Svorada

Informačný servis nitrianskej diecézy