• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého + úmysly sv. omší

Rímskokatolícka cirkev,  farnosť trenčin – juh nám. svätej rodiny 2  911 08 trenčin. tel. 0918 962 128 / mobil farar 0902 157 451 email.: trencin.juh@nrb.sk,  farský účet : IBAN: SK62 0900 0000 0002 7080 3196 (Slovenská sporiteľňa)

      Nedeľa Zoslania Ducha Svätého (6.6. – 12.6..2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

Štvrtok : Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza

Sobota : Sv. Barnabáša, apoštola

Nedeľa : 11. nedeľa Najsvätejšej Trojice

  Pondelok
 6.6.
Utorok
7.6
Streda
8.6.
Štvrtok
9.6.
Piatok 10.6.  Sobota 11.6. Nedeľa
 12.6.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 Adorácia
6.30
18.30 BM
6.30
18.30 Mladí
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30 10.30
18.30

Dnes je prvá nedeľa. O 14.30 je stretnutie RB a vyloženie Sviatosti Oltárnej na poklonu až do 17.45. hod.

Vo štvrtok po večernej svätej omše bude stretnutie vedúcich spoločenstiev v našej farnosti v prístavbe kostola.

Upratovanie kostola skupina č. 1

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj – jún.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Pri príležitosti X. svetového stretnutia rodín i sviatku rodiny pozývame na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa bude konať v areáli Kalvárie v Nitre v nedeľu 26.6.2022. Ide o celodenné podujatie, ktoré je súčasťou svetového stretnutia rodín s pápežom Františkom v Ríme, na ktorom sa  rodiny stretnú so  svojimi biskupmi paralelne v diecézach celého sveta. Príďte zažiť povzbudenie na ceste rodinnej lásky. Program sa nachádza na plagáte k podujatiu.

Letný denný tábor vo farnosti: predbežne: 18 -22.7. pre žiakov ukončeného 1. – 6. ročníka, prednosť majú prvoprijímajúce deti: prihlasovanie od budúceho týždňa (lístky na prihlásenie budú v sakristii od budúcej nedele. Zatiaľ hľadáme šikovných animátorov na pomoc: podmienky minim.15 rokov a ochota pomáhať. Môžu sa zapísať v sakristii + nechať na seba kontakt (mail, číslo alebo messenger, alebo u Janky Vindišovej).

Dňa 19.6.2022 o 15.00 hod. sa uskutoční v našom kostole výročný koncert speváckeho zboru dospelých. Srdečne ste všetci pozvaní. Vstupné je dobrovoľné.

Úmysly svätých omší : od 6.6. do 12.6. 2022

6.6. pondelok

10.00 Poďakovanie za dar života a prosba o BP pre rodinu/ 18.30 + Anastázia, Veronika

7.6. utorok

6.30 + Pavol, Anna, rodičia, súrodenci z oboch strán / 18.30 za zdravie a BP pre Máriu s rodinou

8.6. streda

6.30 + Ľudovít, Vilma a deti / 18.30 + pohrebná František Mičík

9.6. štvrtok

6.30 + Štefan, Anna, Ľudovít/ 18.30 za zdravie a BP pre r Andreja, Michala, Juraja

10.6. piatok

6.30 za zdravie a BP pre  Dominika/ 18.30 + Karol, Viktória a súrodenci/

11.6. sobota

7.30 + Pavol Škorupa a Milan Vašek/ 18.30 + z r. Štanclovej, Tomašovičovej

12.6. nedeľa

7.00 + Anna, Mária, Anton/ 8.30 + Jozef, Anna

10.30 za farnosť / 18.30 + prarodičov

Informačný servis nitrianskej diecézy