1. Nedeľa po Narodení Pána. (27.12.- 2.1.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Jána apoštola a evanjelistu

Utorok : Sv. Neviniatok, mučeníkov

Sobota : Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. 

Nedeľa : 2. nedeľa po Narodení Pána

Sväté omše :

    Pondelok  27.12. Utorok
 28.12.
Streda  29.12. Štvrtok 30.12. Piatok  31.12.  Sobota
1.1.
Nedeľa
 2.1.
Farský kostol 10.00
18.30 Večeradlo online
6.30
18.30 Adorácia online
6.30
18.30 KBM online
6.30
18.30 Mládežnícka online
6.30 16.00 online 7.00
online
8.30
10.30
online
17.00
18.30
7.00
online
8.30
10.30
online
17.00
18.30
Rozdávanie prijímania 17.30 17.30 17.30 17.30 17. 30 Po online sv. omšiach 7.45 11.15 Po online sv. omšiach 7.45 11.15

V utorok bude vianočná  adorácia za farnosť.  

V piatok je koniec kalendárneho roka. Ďakovná sv. omša aj s pobožnosťou bude o 16.00 hod.

V sobotu na slávnosť Panny Márie Bohorodičky sv. omše budú ako v nedeľu. Pokiaľ sú obmedzenia, tak ešte bude pridaná sv. omša v nedeľu o 17. 00 hod. V našom kostole 1 osoba na 15 m2. to je asi 110 ľudí.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 27.12.

10.00  Za zdravie a BP pre rodinu / 18.30 + Karolína, Štefan

Utorok 28.12.

6.30 + Peter Sentkeresty/ 18.30 Za zdravie a BP pre r. Rudolfa

Streda 29.12.

6.30 + Anežka Šmatláková / 18.30 + syn Adrián

Štvrtok 30.12.

6.30 + Lujza, Gustáv, Vladislav, Miroslav/ 18.30 + Rudolf

Piatok 31.12.

6.30 + Stanislav, Mária, Anton, Margita/ 16.00 Za dobrodincov farnosti

Sobota 1.1. 2022

7.00 Za Farnosť/ 8.30 Za Ružencové bratstvo Juh/ 10.30 + Marián, Petra

17.00 + Sidónia/ 18.30 + Štefan, Stanislav  a ich rodičia

Nedeľa 2.1. 2022

7.00 Za zdravie a BP pre  Magdalénu a Martina s rodinami/ 8.30 + Anna, Jozef, Margita, Jozef, Milan

10.30 Za farnosť / 17.00 + Rebeka/ 18.30 Za zdravie a BP pre  Helenu s rodinou

Informačný servis nitrianskej diecézy