• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : Nedeľa Narodenia Pána + úmysly sv. omší

                                   Nedeľa Narodenia Pána (od 26.12. 2022 do 1.1.2023)

LITURGICKÝ KAENDÁR: Oktáva Narodenia Pána

Pondelok : Sv. Štefana, mučeníka

Utorok . Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Streda : Sv. Neviniatok, mučeníkov

Piatok : Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Nedeľa : Slávnosť Panny Márie Bohorodičky.

Pondelok
26.12.
Utorok
27.12.
Streda
28.12.
Štvrtok
29.12.
Piatok
30.12.
Sobota
31.12.
Nedeľa
1.1.
Farský kostol 7.00
8.30
10.30
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
7.30
15.00
7.00
8.30
10.30
18.30
adoráciaKBMkonc.
pobožnosť

Dnes je vianočná ofera. Všetkým darcom PBZ.

Dnes popoludní o 16.00 hod pozývame na jasličkovú pobožnosť o 16.00 hod. 

Iba tento týždeň : Utorok až sobotu budú ranné sv. omše o 7.30 hod.

V utorok bude tichá adorácia.

Birmovanci, ktorí nemôžu chodiť na stretnutia v nedeľu, ako bolo oznámené na stretnutí v nedeľu, budú mávať náhradné stretnutia v piatok po nedeli o 17.00 v prístavbe. Treba si pozrieť nástenku alebo internetovú stránku dátumy. Jedno zo stretnutí je povinné. Taktiež, tí ktorí neboli na poslednom stretnutí nech si  vyzdvihnú pracovné listy, sú v sakristii.  Birmovka bude 13.5. 2023.

Prvé sväté prijímanie našej farnosti bude v nedeľu 14.5. 2023 o 10.30 hod.

Prajeme Vám drahí bratia a sestry. Požehnané sviatky Narodenia Pána. Pokoj, radosť a lásku ktorá žiari v veľkosti Boha, nech Vás napĺňa a preniká svojím svetlom.   

Úmysly svätých omší : od 26.12.2022 do 1.1. 2023

26.12. pondelok

7.00 + Vladimír, Edvard, Ľudovít, Rudolf  /8.30 Za zdravie a BP pre r. Moravčíkovú Zaťkovú, Sarkovú  / 10.30 Za zdravie a BP pre Jozefa a Anny/ 18.30 + Ján Juha

27.12. utorok

7.30 + Pavlína, Štefan a Milan Talian/ 18.30 + Mária, Ján

28.12. streda

7.30 Za zdravie a BP pre kostolníkov našej farnosti/ 18.30 + pohrebná Pavol Pinka

29.12. štvrtok

7.30 + Anežka Šmatláková / 18.30 + Božena

30.12. piatok

7.30 + František, Peter, Eva/ 18.30 + Ondrej, Júlia, Ivan

31.12. sobota

7.30 + Stanislav, Mária, Anton, Margita/ 15.00 za dobrodincov farnosti

1.1. 2023 nedeľa

7.00 za zdravie a BP pre manželov  / 8.30 + Miroslav a rodičia

10.30 za uzdravenie Miška, Evky, Milana/ 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy