• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : Nedeľa Najsvätejšej trojice + úmysly sv. omší.

Nedeľa Najsvätejšej Trojice (31.5.- 6.6.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok  : Sv. Justína, mučeníka

Štvrtok : Najsvätejšieho Kristovho Tela Krvi, prikázaný sviatok

Sobota : Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Nedeľa : 9. Nedeľa B,

Sväté omše :

    Pondelok   31.5. Utorok
  1.6.
Streda   2.6. Štvrtok  3.6. Piatok   4.6.  Sobota   5.6. Nedeľa
  6.6.
Farský kostol 10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30 adorácia
6.30
18.30
BM
6.30
17.00
18.30
Poklona
6.30
litánie k BSJ
18.30
litánie k BSJ
7.30
večeradlo
18.30
7.00
8.30
10.30 detská 17.00
birmovanci 18.30

Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako vždy hodinu pred večernou a pol pred rannou sv. omšou. Penzióny a starých  a chorých spovedáme vo štvrtok doobeda.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi. Po večernej sv. omši bude poklona pred Oltárnou Sviatosťou.

Pozývame chlapcov miništrovať !!! Ak by niekto chcel, radi ho privítame v našom miništrantskom spoločenstve. Pozývame mužov, ženy, ktorí pekne čítajú, zapojiť sa do nedeľných čítaní. V sakristii je plán svätých omší na ktoré sa môžete zapísať.

Upratovanie kostola : skupina č. 7. Chcem poďakovať všetkým, ktorí naozaj chodíte a upratujete kostol. Tým vyznávate lásku k Ježišovi Kristovi, lebo chcete, aby jeho príbytok bol čistý a upravený.  Chcem povzbudiť aj ostatných, ktorí ešte neupratujú, nie sú v žiadnej skupine, aby sa ak môžu  prihlásili.  Je 7. skupín a vychádza to 1 x za 2 mesiace.

Dňa 11. júla bude deň farnosti. Dávame ho do pozornosti skôr, aby sme sa naň pripravili. Pozývame

Centrum pre rodinu Trenčín pozýva v nedeľu 30.5.2021 od 15:00 hod. všetky deti do svojej záhrady na premiéru divadelného predstavenia Včielka Meliska v podaní Mestského divadla Trenčín.“

„Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!“

Na púť do Svätej zeme sa uvoľnilo 5 miest. Ak by mal niekto záujem, nech sa prihlási.

Úmysly sv. omší : 31.5. – 6.6.2021

31.5. Pondelok

10.00 Za duchovné povolania v r Vranovej a vo farnosti  18.30 + Hilda Novotná

1.6.. utorok

6.30 + Irena Čužiová   18.30 Za zdravie a BP pre r. Heleny

2.6. Streda

6.30 + Alexander    18.30 + pohrebná Dušan Červeňák

3.6. Štvrtok   

6.30 Za zdravie a BP pre Petra  17.00 za farnosť  18.30 + Irena, Jaroslav Haško

4.6. Piatok

6.30 Za zdravie a BP a dary DS pre rodinu brata a krstných detí   18.30 + Veronika, Pavol, Mária, Vladislav, Ondrej

5.6. Sobota

7.30 Za Ružencové bratstvo  18.30 + Mária, Florián a synovia Jozef, Štefan

6.6. Nedeľa  7.00 Za uzdravenie Jozefa Čuziho, 8.30 za farnosť 10.30 + Peter

17.00 na úmysel 18.30 + Anton, Gabriel, Aneška, Pavel a rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy