Nedeľa Krstu Pána od 9.1. do 15.1.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : 2. nedeľa

Pondelok
9.1.
Utorok
10.1.
Streda
11.1.
Štvrtok
12.1.
Piatok
13.1.
Sobota
14.1.
Nedeľa
15.1.
Farský kostol 10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30
RKP
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

V utorok bude adorácia. Vzadu bude košík, kde môžete vkladať svoje prosby.  

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 2.

Birmovanci, ktorí nemôžu chodiť na stretnutia v nedeľu, ako bolo oznámené na stretnutí v nedeľu, budú mávať náhradné stretnutia v piatok po nedeli o 17.00 v prístavbe. Treba si pozrieť nástenku alebo internetovú stránku dátumy. Jedno zo stretnutí je povinné. Taktiež, tí ktorí neboli na poslednom stretnutí nech si  vyzdvihnú pracovné listy, sú v sakristii.  Birmovka bude 13.5. 2023.

Prvé sväté prijímanie našej farnosti bude v nedeľu 14.5. 2023 o 10.30 hod.

Úmysly svätých omší : od 9.1. do 15.1. 2023

9.1. pondelok

10.00 Poďakovanie za dar života Eliška o p o BP/ 18.30 + Jozef, Katarína, Milan

10.1. utorok

6.30 + Jozef, Mária a st. rodičia/ 18.30 + Štefan, Anna a deti

11.1. streda

6.30 + Agnesa, Vojtech a rodičia/ 18.30 + pohrebná

12.1. štvrtok

6.30 Za Zdravie a BP pre  r.  Miroslava a Máriu / 18.30 + Berta, Tobias

13.1. piatok

6.30 + Rudolf, Pavol, Ladislav, Anna, Jozefína/ 18.30 Za Zdravie a BP pre Michaelu

14.1. sobota

7.30 + Justín, Tereza, Dana, Viliam, Mária a Vladislav / 18.30 + Daniela

15.1. nedeľa

7.00 + Cyril, Hedviga, Mária a príbuzní/ 8.30 za farnosť

10.30 + Anna Beňovičová / 18.30 + Florián, Jolana

Informačný servis nitrianskej diecézy