• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : Nedeľa Krista Kráľa + úmysly sv. omší

          34. Nedeľa Krista Kráľa : od 27.11. do 3.12.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Štvrtok : Sv. Ondreja, apoštola

Nedeľa : 1. adventná nedeľa B, zbierka na charitu.

Pondelok
27.11.
Utorok
28.11.
Streda
29.11.
Štvrtok
30.11.
Piatok
1.12.
Sobota
2.12.
Nedeľa
3.12.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30

chvály
6.30
BSJ
18.30

BSJ
7.30
Fatimská
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30
14.30
RB

Dnes je  po sv. omšiach zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu celé ľudské pokolenie. Pri recitovaní modlitby Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia možno získať odpustky.

Máme prvipiatkový týždeň. Spovedáme ako vždy pred sv. omšami.

V utorok je adorácia za pokoj.

Modlitba chvál v našom kostole bude vo štvrtok po večernej svätej omši. Pri modlitbe chvál a príhovornej modlitbe budeme pomazávať olejom sv, Charbela.

Upratovanie kostola skupina č 6.  

„Prvou adventnou nedeľou sa v Centre pre rodinu Trenčín začínajú Adventné dielničky, ktoré sa budú konať každú adventnú sobotu a nedeľu v čase od 15:30 do 18:30 hod. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s aktivitami a tvorbou Centra pre rodinu, ohriať sa pri punči a spolu s deťmi si vyrobiť vianočnú ozdobu či darček.“

„Aj v tomto roku pre vás Centrum pre rodinu pripravuje adventné vence. Výťažok z ich predaja bude použitý na podporu aktivít tohto centra. Adventný veniec si môžete objednať v sakristii kostolov, priamo v Centre pre rodinu alebo prostredníctvom objednávkového formulára na internetových stránkach centra najneskôr do 28. novembra 2023.“

Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne Vás srdečne pozýva na charitatívny Ondrejský jarmok, ktorý sa uskutoční v piatok 1.12.2023 v čase od 9:00 do 16:30 v priestoroch základnej školy. Môžete si posedieť v čajovni pri čaji a koláčiku a zakúpiť rôzne výrobky žiakov. Výťažok bude venovaný núdznym rodinám, ktoré zastrešuje o. z. Južania.

Vydavateľstvo Don Boska ponúka knihy pre deti a dospelých, ako darček pre vianočný dar. Vzadu je pripravený stôl, kde sú knihy zložené aj zoznam koľko stoja.

Úmysly svätých omší :

27.11 pondelok

10.00 Poďakovanie za úspešnú operáciu/ 18.30 + Dalma, Václav Škutovi a ich rodičia

28.11. utorok

6.30 + Pavel/ 18.30 + Miroslav, Pavla, Ján, Angela a Ondrej

29.11 streda

6.30 za zdravie a BP pri počatí/ 18.30 + pohrebná Jana Blažejová

30.11. štvrtok

6.30 Za zdravie a BP pre dcéru Danielu/ 18.30 + Jozef, Štefánia, Stanislav a z r Beňačovej

1.12. piatok

6.30 + Ľudovít, Rudolf, Vladimír, Edvard / 18.30 + Ondrej, Alžbeta a deti

2.12. sobota

7.30 Za RB / 18.30 + Vladimír, František

3.12. nedeľa

7.00 + Mária, Melánia, Štefánia, Anna

8.30 + Ján

10.30 + Katarína, Ladislav, Margita, Anna, Karol

18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy