• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : Nanebovzatie Panny Márie + úmysly sv. omší

20.  Nedeľa (16.8.- 22.8.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Štefana Uhorského

Streda : Sv. Heleny

Piatok : Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Sobota: Sv. Pia X, páppeža

Nedeľa : 21. Nedeľa B

Sväté omše :

    Pondelok   16.8. Utorok
 17.8.
Streda   18.8. Štvrtok  19.8. Piatok   20.8.  Sobota  21.8. Nedeľa   22.8.
Farský kostol 18.30 večeradlo 18.30
Tichá adorácia
18.30
BM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.2. Všetkým ďakujeme za službu služby v kostole.

Návšteva pápeža Františka na Slovensku: Zúčastnili by sme v Šaštíne 15.  septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Ak bude záujem, išli by sme autobusom. Môžete sa zapísať v sakristii kostola.

Úmysly svätých omší :

16.8. Pondelok

18.30 + rodičia a st. rodičia z oboch strán

17.8. Utorok

18.30 Za zdravie a BP pre r. Sebastiána

18.8. Streda

18.30 + pohrebná Greta Bohušová

19.8. Štvrtok

18.30 Za zdravie a BP pre r. Salome Máriu

20.8. Piatok

18.30 Za zdravie a BP pre r. Emila

21.8. Sobota

7.30 Poďakovanie za 50r. manželstva a pr. O BP

18.30 Za farnosť

22.8. Nedeľa

7.00 + Jozef, Jozefína

8.30 + Gabriel, Mária

10.30 + Anna

18.30 Za zdravie a BP pre r. mamu

Informačný servis nitrianskej diecézy