Kvetná Nedeľa od 3.4. do 9.4.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR: Svätý týždeň

Štvrtok Pánovej večere

Piatok Utrpenia Pána, smrti Pána, prísny pôst

Sobota : poklona pri Božom hrobe

Nedeľa : Veľkonočná nedeľa Pánovho vzkriesenia, veľkonočná ofera

Pondelok
3.4.
Utorok
4.4.
Streda
5.4.
Štvrtok
6.4.
Piatok
7.4.
Sobota
8.4.
Nedeľa
9.4.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
p.chorých
18.30

p.chorých
18.3015.0018.307.00
8.30
10.30
18.30
10.00
KC
14.15
KC
8.00- 18.15
poklona
BH

Dnes je spoločná sv. spoveď v našej farnosti. Zač o 15.00 hod. Príde 11 kňazov. O 14.40 bude kajúca pobožnosť (príprava na sv. spoveď. ) Ešte bude možnosť aj v utorok a stredu   od 18.00 do 19.00 hod.  

V stredu na rannej aj večernej sv. omši budeme udeľovať pomazanie chorých. Pomazanie môžu prijať všetci nad 60 rokov a mladší, ktorí sú chorí. Podmienka : sv. spoveď. 

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 7.  V stredu po večernej sv. omši by sme upratali kostol pred veľkonočnými sviatkami. Prosím hlavne mladšie ženy zo skupín, aby sa zapojili do veľkonočného upratovania.

V piatok sa nesmie sláviť nijaká sv. omša. Po odhalení kríža až do veľkonočnej vigílie sa pred krížom kľaká. Piatok budú dve KC  o 10.00 hod pre rodiny na Brezine. Stretnutie o 10.00 hod na zástavke Novomeského školy. Táto krížová bude za akéhokoľvek počasia. Poobede bude v kostole o 14.15 v kostole a o  15.00 obrady. Po obradoch Boží hrob do 20.00 hod.

Veľký Piatok  je dňom prísneho pôstu, zdržovanie sa mäsitého pokrmu. To sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte 2 X v priebehu dňa. ) Zákon zdržovania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rok života.  Zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých.

Biela sobota : Ranné chvály o 8.00 hod., Boží hrob od 8.00 do 18.15. hod.  Obrady vzkriesenia začnú o 18.30 hod-

Úmysly svätých omší : od 3.4.  do 9.4. 2023

Pondelok 3.4.

10.00 Za zdravie a BP pre Petra a Jakuba s rodinami / 18.30 + Igor, Elena

Utorok 4.4.

6.30 + Marcelka/ 18.30 + Gabriel

Streda 5.4.

6.30 + Rodičov, súrodencov a st. r z oboch strán/ 18.30 + pohrebná Peter Marko

Štvrtok 6.4.

18.30 + Štefan

Piatok 7.4.

15.00 –

Sobota 8.4.

18.30 za farnosť

Nedeľa 9.4.

7.00 + Anna, Pavol, rodičia a súrodenci, st. r z oboch strán / 8.30 + Daniel

10.30 + Matúš, Anna, Angela, Jozef, Anna/ 18.30 + Ladislav, Emília, Mária

Informačný servis nitrianskej diecézy