• Krst Pána. (10.1.- 9.1.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : 2. Nedeľa C

Sväté omše :

    Pondelok  10.1. Utorok
 11.1.
Streda   12.1. Štvrtok
13.1.
Piatok  14.1.  Sobota 15.1. Nedeľa
 16.1.
Farský kostol 10.00
18.30 Večeradlo online
6.30
18.30 Adorácia online
6.30
18.30 KBM online
6.30
18.30 Mladí
RKP online
6.30
18.30 online
7.30
18.30 online
7.00
online
8.30
10.30
online
17.00
18.30
Rozdávanie prijímania 17.30 17.30 17.30 17.30 17. 30 17.30 Po online sv. omšiach 7.45 11.15

Dnes sa končí Vianočné obdobie a začína Cezročné obdobie.

V utorok bude  1. adorácia za Vnútorné uzdravenie.

Vo štvrtok sa modlíme s Kráľovnou pokoja. 2 ružence pred sv. omšou a tretí po sv. omši. Zač. o 17.30 hod.

Upratovanie kostola skupina č. 1.  

Zapisujeme na sv. omše na tento rok 2022.

Dobrá novina činila 1869,41 Euro. Peniaze boli odoslané na účet DN.

Úmysly svätých omší :

10.1.  pondelok

10.00 za obrátenie synov/ 18.30 + rodičia a súrodenci

11.1. utorok

6.30 za zdravie a BP pre Šiškovú a Lazarčíkovú / 18.30 + výročná Agnesa a Vojtech, rodičia

12.1. streda

6.30 + Rebeka/ 18.30 + pohrebná Ferdinad Mihalíček

13.1. štvrtok

6.30 za zdravie a BP pre Michaelu / 18.30 + Rudolf, Pavol, Anna, Jozefína, Ladislav

14.1. piatok

6.30 za zdravie a BP pre Tatianu a Patríciu s rodinami/ 18.30 + Florián, Jolana

15.1. sobota

7.30 + Helena, Jozef a st. rodičia/ 18.30 za zdravie a BP pre deti a vnúčatá

16.1. nedeľa

7.00 Poďakovanie za 34 r. manž a p o BP / 8.30 za farnosť

10.30 + Alžbeta, Anton/ 17.00 Na úmysel ordinára/ 18.30 Poďakovanie za 50 r ž. a p o BP

Informačný servis nitrianskej diecézy