• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 9. Nedeľa Najsvätejšej Trojice + úmysly sv. omší

9. Nedeľa Najsvätejšej Trojice od 5.6. do 11.6.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Štvrtok : Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 6.30 /17.00/18.30, prikázaný sviatok

Nedeľa : 10. Nedeľa

Pondelok
5.6.
Utorok
6.6.
Streda
7.6.
štvrtok
8.6.
Piatok
9.6.
Sobota
10.6.
Nedeľa
11.6.
Farský
kostol
10.00
18.30

večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
17.00
18.30

procesia
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30

detská
18.30

Upratovanie kostola skupina č.2.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Eucharistická procesia bude po sv. omši 18.30 hod. Budú 4 oltáriky. 1.  pri sakristii (RB) 2. pri penzióne Lavičková ( seniori penziónu    ) 3. Hore pri Altánku (manželáci) 4. pri kríži (modlitby matiek). Prosíme deti, aby si priniesli lupienky z kvetov a sypali pred Velebnou Sviatosťou.

Dávame do pozornosti Farskú púť do Svätej zeme v máji 2024. Termín je od 22. 5. do 29.5. 2024.

Biskupský úrad, diecézny školský úrad v Nitre vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Andreja Svorada a Benedikta. A výberové konanie na obsadene funkcie riaditeľa/ ky základnej školy s materskou školou sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 5.6.

10.00 + Milan, Apolónia, Pavol, Mária / 18.30 Za zdravie a BP Gabiku

Utorok 6.6.

6.30 + Ján, Anna, Eduard, Anna/ 18.30 Za zdravie a BP celej pri príležitosti 40 výročia sobáša.

Streda 7.6.

6.30 + Pavol, Anna , rodičia a súrodenci z oboch strán/ 18.30+ pohrebná Pavlína Kováčová

Štvrtok 8.6.

6.30 + rodičia a súrodenci/ 17.00 +Anna Murariková/ 18.30 za farnosť

Piatok 9.6.

6.30  + Anna, Štefan, Eva, Jozef/ 18.30 + Apolónia, Tomáš, súrodenci z oboch strán

Sobota 10.6.

7.30 + Jarmila, Ján, Viera, Antónia / 18.30 + Augustín, Veronika a rodičia

Nedeľa 11.6.

7.00 + Viliam, Anna, Jolana/ 8.30 + Jozef, Anna/ 10.30 za farnosť/ 18.30 + Klaudia, brat Oskar a synovia

Informačný servis nitrianskej diecézy