• Nedeľa C  (28.2.- 6.3.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Streda : Popolcová streda, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 6.30/17.00/18.30

Nedeľa : 1 pôstna nedeľa C, zbierka na charitu

Sväté omše :

    Pondelok
 28.2.
Utorok
 1.3.
Streda
2.3.
Štvrtok
3.3.
Piatok
 4.3.
Sobota
5.3.
Nedeľa
 6.3.
Farský kostol 10.00
18.30
Večeradlo
6.30
18.30
Adorácia
6.30
17.00
18.30
KBM
6.30
18.30
Mladí
Ruženec
KP
6.30
18.30
7.30
Fatimská
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Od pondelka sa už sväté omše vysielať nebudú.

Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako vždy pred sv. omšami a starých, chorých a penzióny vyspovedáme vo štvrtok doobeda.

Krížové cesty  v našom kostole budú v piatok o 17.45hod.  a v nedeľu o 9.30 hod.  Krížové cesty bude viesť vždy kňaz.

Celé pôstne obdobie bude vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna na poklonu vždy v piatok od 15.00 do 17.45 hod. V tom čase bude v kostole aj spovedná služba.

Nedeľu bude stretnutie RB o 14.30 hod. v kostole.

Farský zájazd do Svätej zeme sa uskutoční od 7. do 14.  mája 2022. Je voľných ešte niekoľko miest.

Púť do Medžugoria spojený s kúpaním sa v mori sa uskutoční: od 14. augusta ( nedeľa) do 20. augusta (sobota) Teda 5 nocí v Medžugorí.  Cena zájazdu 250 Euro (doprava a polpenzia.)

Upratovanie kostola skupina č. 1.

V júli 2022 sa pod záštitou Rady pre mládež a univerzity KBS uskutoční Národné stretnutie mládeže T22. Stretnutie sa bude konať v dňoch 28. – 31. júla 2022 v Trenčíne. Prihlasovanie sa začína v utorok 22. 2. 2022. Bližšie informácie je možné nájsť na webovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk, kde možno takisto nájsť aj materiály k prebiehajúcej duchovnej príprave na toto stretnutie – s názvom „VÝŠINY“.

„Centrum pre rodinu Trenčín v spolupráci s Nadáciou J&T zriadilo “poradňu – kontaktné miesto”, ktoré prostredníctvom siete odborníkov pod jednou strechou ponúka sociálne, psychologické, právne, smútkové, pastorálne poradenstvo, koučing a odborné zdravotné poradenstvo pre ženy a dievčatá, ktoré sa ocitli v zložitej životnej etape. K dispozícii je pre klientov od 1. februára 2022 . Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Centra pre rodinu.“

Úmysly svätých omší :

28.2. pondelok

10.00 + Anna, František, Anna/ 18.30 + Viera a rodičia

1.3. utorok

6.30 + Peter / 18.30 + rodičov a brata

2.3. streda

6.30 Za zdravie a BP pre Tomáša a Petra/ 17.00 Za zdravie a BP pre r. Jakubcovú a Volekovú

18.30 + pohrebná Václav Škuta a Dalma Škutová

3.3. štvrtok

6.30 za obrátenie a uzdravenie krstných detí/ 18.30 Za zdravie a BP pre manžela Petra

4.3. piatok

6.30 + Marcel/ 18.30 Za zdravie a BP pre rodinu

5.3. sobota

7.30 za RB JUH/ 18.30 + Pavol, Ľuboš

6.3. nedeľa

7.00 + rodičov, predkov a nenarodené dieťa/ 8.30 + Mária, František/ 10.30 za farnosť

18.30 + Štefan, Katarína, syn Ján, Jozef, Mária

Informačný servis nitrianskej diecézy