• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 7. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

     7. Veľkonočná nedeľa (30.5. – 5.6..2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : Zoslanie Ducha Svätého

Celý týždeň pred rannou a večernou sv. omšou Novéna k Duchu Svätému

  Pondelok
 30.5.
Utorok
31.5
Streda
1.6.
Štvrtok
2.6.
Piatok
3.6.
Sobota
4.6.
Nedeľa  5.6.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 Adorácia
Vzývanie
Ducha
6.30
18.30
BM Synoda
6.30
18.30 Mladí RKP
6.30 18.30 7.30 večeradlo
10.30
18.30
chvály
7.00
8.30 10.30
18.30

Dnes je celoslovenská zbierka na katolícke médiá.

Máme prvý piatok: spovedáme ako vždy pred rannou a večernou sv. omšou.  Starých a chorých a penzión Lavičkovú a Liptovskú vyspovedáme vo štvrtok doobeda.

V stredu po sv. omši bude posledné stretnutie Synody.

V sobotu a nedeľu o 10.30 hod. bude v našej farnosti slávnosť 1. sv. prijímania. Spoveď pre deti a rodičov bude v piatok o 15.00 hod. Po spovedi bude nácvik spevu a priebehu sv. prijímania.

V sobotu večer po večernej sv. omši budeme vzývať Ducha Svätého spoločnou modlitbou chvál.

Upratovanie kostola skupina č. 7. K nim sa pripoja aj rodičia prvoprijímajúcich detí.

Od dnes sa začína zapisovať na birmovku, ktorá bude na budúci rok. Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Plánujeme stretnutie vedúcich spoločenstiev v prvej polovici júna. Je potrebné zrekapitulovať, čo spôsobila pandémia v spoločenstvách, a ako ďalej, čo je potrebné obnoviť, prípadne začať nanovo budovať.

Tento rok deň farnosti plánujeme  koncom augusta alebo začiatkom septembra.

„Južania pre Vás pripravili nové vydanie časopisu Plátok, v ktorom nájdete pokračovanie predstavenia spoločenstiev našej farnosti, svedectvo pána farára, dozviete sa aj o to, ako sadiť zemiaky, či o kampani “Trenčín slobodne”, ktorá vysvetľuje riziká závislosti na hazarde. Svoj plátok si môžete vziať pri vstupe do kostola.“

Letný denný tábor vo farnosti: predbežne: 18 -22.7. pre žiakov ukončeného 1. – 6. ročníka, prednosť majú prvoprijímajúce deti: prihlasovanie od budúceho týždňa (lístky na prihlásenie budú v sakristii od budúcej nedele. Zatiaľ hľadáme šikovných animátorov na pomoc: podmienky minim.15 rokov a ochota pomáhať. Môžu sa zapísať v sakristii + nechať na seba kontakt (mail, číslo alebo messenger, alebo u Janky Vindišovej).

Úmysly svätých omší : od 30.5 do 5.6.  2022

30.5. pondelok

10.00 + Anna, Ján/ 18.30 + Alžbeta, Ján, Alžbeta, Jozef

31.5. utorok

6.30 Za požehnanie sociálneho podniku: za

Zamestnancov, dobrodincov, klientov/ 18.30 + Abramo a Ardžia

1.6. streda

6.30 + Emil, Anna, Jozef, Vilma/ 18.30 + pohrebná Pavol Bahno

2.6. štvrtok

6.30 + Mária/ 18.30 + Matilda, Dominik, Jozef, Dominik

3.6. piatok

6.30 za zdravie a BP pre r. Jantošovú / 18.30 + rodičov z oboch strán

4.6. sobota

7.30 za RB Juh/ 10.30 za prvoprijímajúce deti/  18.30 + Anton, Františka, Vincent a rodičia

5.6. nedeľa

7.00 + Viliam, Anna, Jolana/ 8.30 za farnosť/ 10.30 + Pavol/ 18.30 + Marta, Mária, Pavol

Informačný servis nitrianskej diecézy