• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 7. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

7.    Veľkonočná Nedeľa od 22.5. do 28.5. 2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Piatok : Sv. Filipa Neriho, kňaza

Nedeľa : Nedeľa zoslania Ducha Svätého,

Pondelok
22.5.
Utorok
23.5
Streda
24.5.
Štvrtok
25.5
.
Piatok
26.5.
Sobota
27.5.
Nedeľa
28.5.
Farský
kostol
10.00
18.30

večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30

10.30
detská
18.30
Novéna
k DS
Novéna
k DS
Novéna
k DS
Novéna
k DS
Novéna
k DS
Novéna
k DS

Dnes je celoslovenská zbierka na masmédiá. Všetkých dobrodincom PBZ.

Májové pobožnosti budú pred večernými omšami o 18.20 a bude sa ich modliť kňaz alebo diakon.  Od piatku začína Novéna k Duchu Svätému. 

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento štvrtok po večernej sv. omši v našom kostole

„Centrum pre rodinu Trenčín ďalej pozýva na rodinnú sv. omšu, ktorá sa uskutoční v stredu 24. mája 2023 o 18:00 v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Drietome. Pozývame všetkých – nielen rodiny s deťmi, aby prišli zažiť spoločenstvo rodín.“

Upratovanie kostola skupina č. 7.

Dávame do pozornosti Farskú púť do Svätej zeme v máji 2024. Termín je od 22. 5. do 29.5. 2024.

Biskupský úrad, diecézny školský úrad v Nitre vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Andreja Svorada a Benedikta. A výberové konanie na obsadene funkcie riaditeľa/ ky základnej školy s materskou školou sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne.

Úmysly svätých omší : od 22.5. do 28.5. 2023

Pondelok 22.5.

10.00 + Jozef, Karolína/ 18.30 + Anna s syn Alexander

Utorok 23.5.

6.30 + Jozef Brisuda/ 18.30 + Anna, Jozef

Streda 24.5.

6.30 za požehnanie farára/ 18.30 + pohrebná Marta Škerlová

Štvrtok 25.5.

6.30 + Mária, Ondrej, Milan/ 18.30 za požehnanie farára

 Piatok 26.5.

6.30 Za zdravie a BP v rodine/ 18.30 + Jozef, Božena, Mária, Peter, Valéria a + rodičia

Sobota 27.5.

7.30 za zdravie a BP pre rodinu/ 18.30 + Veronika, Jozef

Nedeľa 28.5.

7.00 + Miloslav, Helena, Ján, Pavol, Helena/ 8.30 + Ján a súrodenci/ 10.30 + Pavol, Jozefína, Ernest, Štefánia

18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy