• Nedeľa C  (21.2.- 27.2.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Katedra sv. Petra, apoštola

Streda : Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

Nedeľa : 8. Nedeľa C

Sväté omše :

    Pondelok
 21.2.
Utorok
 22.2.
Streda 23.2. Štvrtok
24.2.
Piatok  25.2.  Sobota 26.2. Nedeľa  27.2.
Farský kostol 10.00
18.30
Večeradlo online
6.30
18.30
Adorácia online
6.30
18.30
KBM online
6.30
18.30
Mladí chvály online
6.30
18.30 online
7.30
18.30 online
7.00
online
8.30
10.30
online detská
18.30

Od pondelka sa ruší rozdávanie sv. prijímania pred omšami, nakoľko je kostol v režime základ.  

V utorok bude 1 adorácia za oslobodenie. 

V stredu po sv. omši bude synodálne stretnutie. Na farskej stránke sú uverejnené texty aj dve videá ku téme. Chcem Vás povzbudiť na stretnutie. BU nám posiela už vypracované témy.  Sú to 2 strany na čítanie a niekoľko otázok na diskusiu. Využime možnosť mať účasť na Synode.

Vo štvrtok po sv. omši spoločenstvo Južania pozývajú na modlitbu chvál.

V nedeľu bude detská svätá omša a po nej stretnutie rodičov a prvo prijímajúcich detí. Prosím rodičov a deti, aby prišli už na detskú sv. omšu.

Farský zájazd do Svätej zeme sa uskutoční od 7. do 14.  mája 2022. Je voľných ešte niekoľko miest.

Púť do Medžugoria spojený s kúpaním sa v mori sa uskutoční: od 14. augusta ( nedeľa) do 20. augusta (sobota) Teda 5 nocí v Medžugorí.  Cena zájazdu 250 Euro (doprava a polpenzia.)

Upratovanie kostola skupina č. 7.

V júli 2022 sa pod záštitou Rady pre mládež a univerzity KBS uskutoční Národné stretnutie mládeže T22. Stretnutie sa bude konať v dňoch 28. – 31. júla 2022 v Trenčíne. Prihlasovanie sa začína v utorok 22. 2. 2022. Bližšie informácie je možné nájsť na webovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk, kde možno takisto nájsť aj materiály k prebiehajúcej duchovnej príprave na toto stretnutie – s názvom „VÝŠINY“.

„Centrum pre rodinu Trenčín v spolupráci s Nadáciou J&T zriadilo “poradňu – kontaktné miesto”, ktoré prostredníctvom siete odborníkov pod jednou strechou ponúka sociálne, psychologické, právne, smútkové, pastorálne poradenstvo, koučing a odborné zdravotné poradenstvo pre ženy a dievčatá, ktoré sa ocitli v zložitej životnej etape. K dispozícii je pre klientov od 1. februára 2022 . Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Centra pre rodinu.“

Prosba o 2 % z dní pre CPR, Zuzku ….

Úmysly svätých omší :

21.2. pondelok

10.00 + Jozef a rodičia z oboch strán /  18.30 + Anna, Mária, štefan a rodičia

22.2. utorok

6.30 + Viliam, Marta / 18.30 + Anton, Anna

23.2. streda

6.30 Za zdravie a BP pre r. Opatovskú / 18.30 + pohrebná Štefan Kováč

24.2. štvrtok

6.30 + Ernest /  18.30 Za zdravie a BP pre Patrika s rodinou

25.2. piatok

6.30 na úmysel ordinára / 18.30 + Jozefína, Pavol

26.2. sobota

7.30 na úmysel ordinára / 18.30 + Anton, Augustín, Viktor

27.2. nedeľa

7.00 + z r. Zaťkovej, Martincovej / 8.30 Poďakovanie za operáciu a o BP 10.30 + Roman

18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy