7. Nedeľa od 20.2. do 26.2. 2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Streda : Popolcová streda, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 6.30/17.00/18.30

Nedeľa : 1. pôstna nedeľa A, zbierka na charitu

Pondelok
20.2.
Utorok
21.2.
Streda
22.2.
Štvrtok
23.2.
Piatok
24.2.
Sobota
25.2.
Nedeľa
26.2
.
Farský kostol10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
17.00
18.30
6.30
18.30

chvály
6.30
KC
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30
17.00-17.45
poklona

Dnes je stretnutie birmovancov a ich rodičov o 16.30 hod. O 17.00 začne v kostole stretnutie s komunitou Cenacovo. (svedectvo + video)  Birmovka bude 13. mája o 10.00 hod.

V stredu začíname pôstne obdobie, kedy si viac pripomíname tajomstvá našej viery. Pripravujeme sa na Veľkú Noc na víťazstvo Pána Ježiša Krista. V pôstnom období sa zdržuje hlučných zábav, veselíc a osláv.

Popolcová streda a Veľký Piatok  sú dňami prísneho pôstu, zdržovanie sa mäsitého pokrmu. To sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte 2 X v priebehu dňa. ) Zákon zdržovania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rok života.  Zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých.

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento štvrtok po večernej sv. omši v našom kostole.  Kňazi budú viesť modlitbu príhovoru.

Krížové cesty  v našom kostole budú v piatok o 17.45hod.  a v nedeľu o 9.30 hod.  Krížovú cestu bude viesť vždy kňaz. Povzbudzujem k účasti na KC. Spoločná na Skalke bude v 4. pôstnu nedeľu 19.3. o 14.30 hod. Každý piatok bude od 17.00 do začiatku KC vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu. Pri nej sa bude kňaz modliť bolestný svätý ruženec.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 1.

„V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/, kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie. Cena balíka pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305 eur (cesta tam aj späť). Účastníci sa môžu prihlasovať na spomínanej stránke do konca mája, kedy sa registrácia ukončí.“

Sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať po spoločnej sv. spovedi v stredu vo Veľkom týždni.

Pozývame ľudí zranených osamelosťou nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii alebo ľudí poznačených rozpadom manželstva na stretnutie v nedeľu 19. februára 2023 o 14:00 hod. do Centra pre rodinu Trenčín na Farskej 12.“

Úmysly svätých omší : od 20.2 do 26.2. 2023

20.2. pondelok

10.00 + Rozália/ 18.30 + Štefan, Mária a brat Ľubomír

21.2. utorok

6.30 + sestra Emília a syn Roman/ 18.30 + Za zdravie a BP a dary DS pre Tatianu

22.2. streda

6.30 + Ernest  / 17.00 + pohrebná Ladislav Števko / 18.30 + pohrebná Jozef Brisuda

23.2. štvrtok

6.30 + Zuzana, Štefan, sestra Božena, synovec Peter / 18.30 + Roman

24.2. piatok

6.30 + st. rodičia z oboch strán/ 18.30 + Jozefína, Pavol

25.2. sobota

7.30 + Jaroslav / 18.30 + výročná Ján

26.2. nedeľa

7.00 za farnosť/ 8.30 + Anna, Vladimír/ 10.30 + Ján, Mária a syn Ján/ 18.30 + Anton, Augustína, Viktor

Informačný servis nitrianskej diecézy