• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 6. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

6. Veľkonočná nedeľa (10.5.- 16.5.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Štvrtok : Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok

Piatok : Sv. Mateja, apoštola

Nedeľa : 7. Veľkonočná Nedeľa, zbierka na katolícke médiá

Sväté omše :

    Pondelok   10.5. Utorok   11.5. Streda   12.5. Štvrtok  13.5. Piatok   14.5.  Sobota   15.5. Nedeľa   16.5.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 adorácia
6.30
18. 30
BM
6.30
17.00
18.30
Mladež.
6.30
latinská
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
17.00
birmovanci 18.30

Účasť na svätých omšiach: 15m2 1 osoba. V našom kostole je to 80 ľudí. (Neplatí pre deti do 10 rokov). Podmienka vstupu: respirátor, dezinfekcia rúk, 2 m odstupy.  Tí, ktorí majú úmysel svätej omše nech deň predtým nahlásia počet. Pred prístavbou kostola sú vyložené stoličky na nedeľné sv. omše, tie si môžete zobrať.

Dnes bude stretnutie rodičov prvo- prijímajúcich detí o 15.00 v kostole.  

V utorok bude 1. adorácia za vnútorné uzdravenie. Vzadu bude košík, kde môžete vkladať svoje prosby, ktoré prednesieme Pánovi.

Oznam pre sobáše do konca júna: Je potrebné sa prihlásiť na fare ohľadom náuk. Keďže CPR náuky nerobí pokiaľ je výnimočný stav, náuky budú na fare s kňazom!!!

Upratovanie kostola : skupina č. 4. Chceme Vás požiadať o pravidelné upratovanie a aby sa prihlásili mladší do skupín, kde sú starší ľudia. Vzadu pri novinách bude papier, ak by sa chcel niekto prihlásiť na upratovanie, nech napíše meno, priezvisko a kontakt….

Birmovka v našej farnosti bude 19.6. 2021.  Každú nedeľu o 17. 00 hod. je svätá omša určená iba pre birmovancov.

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na chod farnosti, či už do zvončeka v kostole alebo posielate na účet farnosti.  Všetkých dobrodincov nech Pán požehná. Číslo farského účtu : IBAN: SK62 0900 0000 0002 7080 3196 (Slovenská sporiteľňa)

Úmysly sv. omší :

10.5. Pondelok

10.00 Za šťastnú hodinu smrti pre r. Vranovú a Juchovú  18.30  + Štefánia

11.5. Utorok

6.30 + Mária, Eugen 18.30 za uzdravenie Martina a BP

12.5. Streda

6.30 + František, Ondrej a r Juraj a Anna 18.30 + pohrebná Marie Andrejčáková

13.5. Štvrtok

6.30 + Pavlína, Gabriel, Peter, Vlasta 17.00 + Jozef, Mária 18.30 za farnosť

14.5. Piatok

6.30 + Angela, Jozef a brat Pavol 18.30 Za zdravie a BP pre Michala, Andreja, Juraja a ich r.

15.5. Sobota

7.30 + Jozef, Sidónia a syn Jozef  18.30 + Ján, Emília

16.5. Nedeľa  :

7.00 + Ján, Margita, Ján 8.30 + Hana 10.30 Za farnosť 17.00 na úmysel   18.30 + Miroslav Ševčík

Informačný servis nitrianskej diecézy