• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy: 6. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

6.   Veľkonočná Nedeľa od 15.5. do 21.5. 2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Jána Nepomuckého,, kňaza a mučeníka

Štvrtok : Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 6.30/ 17.00/ 18.30

Nedeľa : 7. Veľkonočná nedeľa, zbierka na masmédiá.

Pondelok
15.5.
Utorok
16.5.
Streda
17.5.
Štvrtok
18.5.
Piatok
19.5.
Sobota
20.5.
Nedeľa
21.5.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30

Adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
17.00
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30
Novéna
k DS
Novéna
k DS
Novéna
k DS

V pondelok po večernej sv. omši prvoprijímajúce deti prinesú rúcha z 1. sv. prijímania.

Májové pobožnosti budú pred večernými omšami o 18.20 a bude sa ich modliť kňaz alebo diakon.  Od piatku začína Novéna k Duchu Svätému.  

Upratovanie kostola skupina č. 6.

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na ďalší ročník podujatia Deň rodiny“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 21.5.2023 v Parku M. R. Štefánika v Trenčíne so začiatkom o 14:30. Program bude zahŕňať svätú omšu, hudobné vystúpenia, divadielko, rodinné súťaže a veľa iného.“

Dávame do pozornosti Farskú púť do Svätej zeme v máji 2024. Termín je od 22. 5. do 29.5. 2024.

Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne pozýva v sobotu 27. mája 2023  zač o 14.00 hod. na PÚŤ KU GUADALUPSKEJ PANNE MÁRII – Púť neplodných párov a párov, ktoré nemôžu donosiť deti, s poďakovaním za vypočuté modlitby za dar dieťaťa a s modlitbou za neplodné páry.

KRPZ v Trenčíne upozorňuje seniorov: SENIORI, MAJTE VŠAK STÁLE NA PAMÄTI !!!

  • Nevyberajte svoje finančné úspory pre cudzie osôb!
  • Nedávajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte!
  • Nevkladajte a neposielajte peniaze na cudzie účty!
  • Nenechajte sa oklamať a chráňte si svoje úspory!
  • Nedávajte nikomu cudziemu svoje osobné údaje ani osobné doklady-fotokópie!

Úmysly svätých omší : od 15.5. do 21.5. 2023

Pondelok 15.5.

10.00 + Helena Kobzová/ 18.30 + Jozef, Anna, Agnesa, Jozef

Utorok 16.5.

6.30 + Ružena, Anton/ 18.30 + Magdaléna, Ján

Streda 17.5.

6.30 + Mária, Ján/ 18.30 + pohrebná Marián Dobiáš

Štvrtok 18.5.

6.30 + Rudolf, Anna/ 17.00 Za zdravie a BP a uzdravenie vzťahov/ 18.30 za farnosť

Piatok 19.5.

6.30 + Anna, Ján, Vilam/ 18.30 + František, Juraj, Anna a syn Ondrej

Sobota 20.5.

7.30 + Irena, Augustín/ 18.30 + Oľga, Jozef, Mária, Ján

Nedeľa 21.5.

7.00 + Jozef, Anton, Katarína, Milan, Antónia/ 8.30 + Jozef, Terézia

10.30 za požehnanie otca Kristiána/ s18.30 + Ladislav a syn Peter

Informačný servis nitrianskej diecézy