• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 6. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

6. Veľkonočná nedeľa (23.5. – 29. 5.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Štvrtok : Nanebovstúpenie Pána, slávnosť 6.30/17.00/18.30, prikázaný sviatok

Nedeľa : 7. veľkonočná nedeľa, zbierka na médiá

  Pondelok  23.5. Utorok
24.5
Streda 25.5. Štvrtok
26.5.
Piatok 27.5.  Sobota 28.5. Nedeľa  29.5.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30
adorácia detí
6.30
18.30 BM
6.30
17.00
18.30 Novéna DS
6.30
18.30 chvály
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Dnes po detskej sv. omši dňa bude krátke organizačné stretnutie rodičov prvo-prijímajúcich detí.

V utorok bude adorácia pre prvo- prijímajúce deti a rodičov.

V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania.

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento piatok po večernej sv. omši v našom kostole. Súčasťou budú piesne chvál, slovo povzbudenia a svedectvá.

Vo štvrtok začína Novéna k Duchu Svätému. Modliť sa budeme spoločne pred večernou svätou omšou po Loretánskych litániách.

Upratovanie kostola skupina č. 6. Prosím skupiny, aby si plnili svoje povinnosti, svoje záväzky ktoré ste dali Pánovi.

Od 1. júna sa začne zapisovať na birmovku, ktorá bude na budúci rok. Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Plánujeme stretnutie vedúcich spoločenstiev v prvej polovici júna. Je potrebné zrekapitulovať, čo spôsobila pandémia v spoločenstvách, a ako ďalej, čo je potrebné obnoviť, prípadne začať nanovo budovať.

Letný denný tábor vo farnosti: predbežne: 18 -22.7. pre žiakov ukončeného 1. – 6. ročníka, prednosť majú prvoprijímajúce deti: prihlasovanie od budúceho týždňa (lístky na prihlásenie budú v sakristii od budúcej nedele. Zatiaľ hľadáme šikovných animátorov na pomoc: podmienky minim.15 rokov a ochota pomáhať. Môžu sa zapísať v sakristii + nechať na seba kontakt (mail, číslo alebo messenger, alebo u Janky Vindišovej).

Tento rok deň farnosti plánujeme začiatkom koncom augusta alebo začiatkom septembra.

Úmysly svätých omší : od 23.5. do 29.5. 2022

23.5. pondelok

10.00 + Margita/ 18.30 + Peter, Jozef, Štefánia

24.5. utorok

6.30 + Margita /18.30 Za zdravie a BP pre farára

25.5. streda

6.30 + Margita/ 18.30 + pohrebná Václav Vacula

26.5. štvrtok

6.30 za farnosť/ 17.00 + Štefan, Anna, Jiří, Emília, Peter /18.30 Poďakovanie za 50 r. života a p o BP

27.5. piatok

6.30 + Peter a rodičia/ 18.30 Poďakovanie za 70 r. života Petra a p o BP

28.5. sobota

7.30 + Mária, Ján, Miroslav/ 18.30 + Magdaléna, Ján

29.5. nedeľa

7.00 za farnosť / 8.30 + Rudolf, Anna

10.30 Za zdravie a BP pre Michala s rodinou / 18.30 + Ján, Anna a deti

Informačný servis nitrianskej diecézy