• 6. Nedeľa C  (14.2.- 20.2.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : 7. Nedeľa C

Sväté omše :

    Pondelok  14.2. Utorok
 15.2.
Streda
16.2.
Štvrtok 17.2. Piatok  18.2.  Sobota 19.2. Nedeľa
 20.2.
Farský kostol 10.00
18.30 Večeradlo online
6.30
18.30 Adorácia online
6.30
18.30
KBM online
6.30
18.30
LCH online
6.30
18.30 online
7.30
18.30 online
7.00
online
8.30
10.30
online
18.30
Rozdávanie prijímania 17.30 17.30 17.30 17.30 17. 30 17.30 Po online sv. omši 11.15

V utorok bude adorácia : Za synodálnu Cirkev.

V dňoch 14. – 20. februára 2022 organizuje Centrum pre rodinu Trenčín už po ôsmykrát Národný týždeň manželstva v Trenčíne. Pre manželské páry sú pripravené rôzne podujatia, ako aj špeciálne zľavy a ponuky v mnohých prevádzkach. Okrem iného si môžete obnoviť manželský súhlas počas sv. omše vo štvrtok 17. 2. 2022 o 18:30 v kostole Sv. rodiny na Juhu, ktorou nás budú sprevádzať Lámačské chvály. Akcie pripravené pre manželov v rámci Trenčína budú pravidelne aktualizované na internetovej a facebookovej stránke Centra pre rodinu.

Centrum pre rodinu Trenčín prosí o venovanie 2 % percent Vašich daní, ktoré mu umožňujú realizovať svoje poslanie, ktorým je podpora zdravého fungovania rodín a pomoc ľuďom v zložitej životnej situácii. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke centra.“

Farský zájazd do Svätej zeme sa uskutoční od 7. do 14.  mája 2022. Je voľných ešte niekoľko miest.

Plánujeme : zájazd do Medžugoria termín : odchod 14. august( nedeľa)  a príchod 20. august (sobota) Teda 5 nocí v Medžugorí.  

Upratovanie kostola skupina č. 6.

Prvé sv. prijímanie plánujeme na nedeľu 5. júna 2022.

Srdečne vás pozývame na ďakovaciu vernisáž našej rodáčky Mirky Hoštákovej Blahovej k vydaniu jej druhej knižky pod názvom Buď ako oni – Pôstne príbehy (nielen) pre deti, ktorá sa uskutoční v sobotu 19.2.2022 o 15.00 v prístavbe nášho kostola. Knižku si tam budete môcť zakúpiť a bude sa dať kúpiť aj pri nedeľných svätých omšiach v našom kostole v nasledujúcich týždňoch.

V piatok 11. februára sme slávili 30. Svetový deň chorých. Dávame Vám do pozornosti, že v našom dekanáte podáva pomocnú ruku rodinám, ktoré majú chorého v pokročilom štádiu nevyliečiteľnej choroby Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne. Sú tu, aby chorí a ich drahí neboli v ťažkej chorobe a utrpení sami. Viac informácií a kontakt na hospic je na nástenke

Úmysly svätých omší :

14.2. pondelok

10.00 + František, Apolónia, Ignác/ 18.30 + Štefan

15.2. utorok

6.30 + z r. Laššovej, Gornej / 18.30 + Ladislav, František, Pavlína, Veronika, Ondrej

16.2. streda

6.30 + Michal, Jaroslav / 18.30 + pohrebná Štefan Spaček

17.2. štvrtok

6.30 + Šebáňovej a Kopeckej / 18.30 + Zuzana, Jarmila

18.2. piatok

6.30 Za zdravie a BP pre Mariána a Gabiku/ 18.30 Za zdravie a BP pre Deana a Barboru

19.2. sobota

7.30 za požehnanie detí a manž. Timotea a Márii/ 18.30 + Bibiana, Vladimír

20.2. nedeľa

7.00 + Emília, Ľudovít a deti/ 8.30 + Liliana/ 10.30 za farnosť  / 18.30 + Ivan, Marta Múdry

Informačný servis nitrianskej diecézy